Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 roku
o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Turobinie.

Podkategorie