Informujemy, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych 
im. Teresy Kras organizuje ferie dla dzieci rolników w Białym Dunajcu

 w dniach 29 styczeń 2018 r. - 7 luty 2018 r.


Z wypoczynku mogą skorzystać dzieci urodzone po 8 lutego 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.


Koszt ferii - 200,00 zł.


Opłata zawiera:

 • Transport w obie strony
 • Zakwaterowanie 
 • Wyżywienie (5 posiłków dziennie)
 • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
 • Opiekę medyczną, przewodnika, ratownika
 • Ubezpieczenie NNW
 • Program program profilaktyki zdrowotnej

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 84 68-33-335 w. 24 
lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Turobin do dnia 17 stycznia 2018 r.

Informujemy, że od stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Turobinie będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie  nienależnie pobranego świadczenia,
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832),
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji      wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386),
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach   działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60),
 5. która nie ukończyła 26 lat,
 6. która ukończyła 65 lat,
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 8. która jest w ciąży.

Poniżej przedstawiamy harmonogram na rok 2018

Lp.

Nazwa miesiąca

dni

godziny

Uwagi

1.

styczeń

 

10,17,24

7.30 – 11.30

Radca prawny

2.

luty

 

7,14,21

7.30 – 11.30

Adwokat

3.

marzec

 

7,14,21

7.30 – 11.30

Radca prawny

4.

kwiecień

 

11,18,25

7.30 – 11.30

Adwokat

5.

maj

 

9,16,23

7.30 – 11.30

Radca prawny

6.

czerwiec

 

6,13,20,27

7.30 – 11.30

Adwokat

7.

lipiec

 

4,11,18,25

7.30 – 11.30

Radca prawny

8.

sierpień

 

1,8,22

7.30 – 11.30

Adwokat

9.

wrzesień

 

5,12,19

7.30 – 11.30

Radca prawny

10.

październik

 

3,10,17

7.30 – 11.30

Adwokat

11.

listopad

 

7,14,21

7.30 – 11.30

Radca prawny

12.

grudzień

 

5,12,19

7.30 – 11.30

Adwokat

 

Informujemy, że trwa konkurs Tygodnika Zamojskiego na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową.

Do konkursu została zgłoszona szopka znajdująca się w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej, przy Urzędzie Gminy w Turobinie.

Głos można oddać raz na dobę poprzez poniższy link, klikając na zdjęcie szopki.

>>http://www.tygodnikzamojski.pl/page/758/<<

Zachęcamy do głosowania

_DSC9803
_DSC9803
_DSC9804
_DSC9804
_DSC9810
_DSC9810
_DSC9812
_DSC9812

Podkategorie