Rusza kolejny i OSTATNI nabór wniosków na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest: "Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania."

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Turobin przypominam, że 31 sierpnia 2014 r. wprowadzony został obowiązek noszenia odblasków przez wszystkich pieszych, bez względu na wiek poruszających się po zmroku poza terenem zabudowanym gdzie nie ma chodnika.

Godziny rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze

w dniu 25 października 2015 roku.

Podkategorie