5 maja 2019 r. odbyły się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Strażaka i pięknym jubileuszem 25 lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnawie Małej. Rozpoczęły się od złożenia przez Komendanta Gminnego OSP Leszka Wojtasia uroczystego  raportu o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Raport przyjął Komendant Powiatowy Państwowej straży Pożarnej w Biłgoraju Wiesław Kręt.

Po złożeniu raportu nastąpiło uroczyste podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym czasie orkiestra dęta z Goraja odegrała hymn państwowy.

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina powitał przybyłych na uroczystości gości: Księdza Dziekana Władysława Trubickiego, księdza Marcina Bogacza, Starostę Biłgorajskiego Andrzeja Szarlipa, Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju Wiesława Kręta, Prezesa Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Biłgoraju brygadiera Mieczysława Skurę, przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Mroza i zastępcę przewodniczącego Zofię Łukasik, radnych Rady Gminy Turobin, radnych powiatowych,  Marcina Kuliga i Jerzego Krasonia, byłych wójtów gminy Turobin, Stanisława Krzysiaka i Alfreda Sobótkę, dyrektora Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie o/Turobin, Stanisława Albiniaka, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jednostki OSP, sołtysów, mieszkańców Tarnawy Małej i wszystkich uczestników uroczystości.

Po powitaniu rozpoczęła się Msza Św. w intencji strażaków, celebrowana przez Księdza Dziekana Władysława Trubickiego a homilię wygłosił ksiądz Marcin Bogacz. Duchowni podkreślali jak wielką rolę w zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa pełnią jednostki OSP. Mówili o odwadze i bezinteresowności. Strażacy, nierzadko narażając własne życie, ratują życie i zdrowie innych ludzi, zwierząt, mienie. Są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc, wiedza i doświadczenie, gaszą pożary i zabezpieczają przed powodzią, usuwają skutki klęsk żywiołowych, biorą udział w poszukiwaniach zaginionych, ratują ludzi w wypadkach komunikacyjnych czy w innych zdarzeniach losowych. Nabożeństwo uświetnił śpiew chóru kościelnego z kościoła p.w. św. Dominika w Turobinie.

Po uroczystym błogosławieństwie głos zabrał Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip, który w imieniu wszystkich zebranych wyraził wdzięczność za ofiarność naszych strażaków, nie tylko Jubilatów ale wszystkich jednostek naszej gminy. Starosta zwrócił się też bezpośrednio do OSP z Tarnawy Małej z życzeniami bezpiecznego pełnienia służby, świetnego wyposażenia w nowoczesny sprzęt ratowniczo- gaśniczy i kolejnych, pięknych jubileuszy. Po wystąpieniu Pana Starosty, druh Ryszard Bochniak odczytał historię OSP w Tarnawie Małej, po czym nastąpił długo wyczekiwany moment nagrodzenia strażaków za ich ofiarną służbę. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nadało odznaczenia państwowe za zasługi dla pożarnictwa.

Srebrnym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhów: Mieczysława Gałkę, Ryszarda Mroza, Stanisława Skibę.

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Jan Kryk, Stanisłąw Błaszczak, Ryszard Kalamon i Wiesław Kula.

Medale wręczyli Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju Wiesław Kręt i Prezes Oddziału Powiatowego OSP w Biłgoraju brygadier Mieczysław Skura.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nadało też odznaki Strażak Wzorowy, który otrzymali druhowie: Edward Harasim, Tomasz Gałka, Karol Kryk, Łukasz Kalamon, Arkadiusz Smalczewski, Zbigniew Marcinowski, Zbigniew Harasim, Lesław Chmielewski, Waldemar Gałka, Roman Tomaszek.

Odznaki wręczyli Prezes Oddziału Powiatowego OSP w Biłgoraju brygadier Mieczysław Skura i Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego nadało odznaki za wysługę lat, które wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Andrzej Kozina i Komendant Gminny OSP Leszek Wojtaś. Odznaki za wysługę lat otrzymali:

Za 25 lat służby – Stanisław Błaszczak, Ryszard Mróz, Jan Kryk, Ryszard Kalamon, Wiesław Kula, Roman Tomaszek, Zbigniew Marcinowski, Mieczysław Gałka, Waldemar Gałka, Edward Harasim, Alfred Kulik, Tadeusz Pudło, Ryszard Bochniak;

Za 20 lat służby – Stanisław Skiba, Tomasz Gałka, Lesław Chmielewski, Zbigniew Harasim.

Nie wszyscy zaproszeni goście mogli uczestniczyć w uroczystości ale złożyli wyrazy szacunku i gratulacje pięknego jubileuszu poprzez przysłanie listów gratulacyjnych. O święcie Strażaków pamiętali wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek i Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, posłowie na Sejm RP Agata Borowiec oraz  Słąwomir Zawiślak. Kolejnym elementem uroczystości były przemówienia okolicznościowe. Głos zabrali Komendant Powiatowy PSP w Biłgoraju Wiesław Kręt, Prezes Oddziału Powiatowego OSP w Biłgoraju brygadier Mieczysław Skura i Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina. Przemawiający podziękowali druhom za stanie na straży pokoju i bezpieczeństwa i życzyli im wytrwałości w dalszej pracy dla wspólnego dobra.

Prezes OSP z Tarnawy Małej, Wiesław Kula złożył serdeczne podziękowania księżom,  zaproszonym gościom, jednostkom OSP z gminy Turobin, chórowi parafialnemu oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji uroczystości. Dzień Strażaka i 25 lecie OSP w Tarnawie małej wsparli: Piekarnia Godek, Mariusz Bogusz Delikatesy „Lewiatan”, BS w Krasnymstawie oraz Róża Chłopek sklep spożywczy „Słoneczko”. Gospodarze uroczystości zaprosili wszystkich uczestników na poczęstunek do świetlicy OSP.

Uroczystość zakończyła się koncertem orkiestry dętej z Goraja.

 

 

P5057284
P5057284
P5057292
P5057292
P5057291
P5057291
P5057311
P5057311
P5057315
P5057315
P5057317
P5057317
P5057319
P5057319
P5057322
P5057322
P5057438
P5057438
P5057331
P5057331
P5057336
P5057336
P5057339
P5057339
P5057340
P5057340
P5057349
P5057349
P5057351
P5057351
P5057355
P5057355
P5057360
P5057360
P5057362
P5057362
P5057364
P5057364
P5057366
P5057366
P5057369
P5057369
P5057371
P5057371
P5057374
P5057374
P5057377
P5057377
P5057379
P5057379
P5057380
P5057380
P5057381
P5057381
P5057383
P5057383
P5057387
P5057387
P5057391
P5057391
P5057399
P5057399
P5057405
P5057405
P5057408
P5057408
P5057419
P5057419
P5057424
P5057424
P5057426
P5057426
P5057428
P5057428
P5057430
P5057430
P5057432
P5057432
P5057434
P5057434
P5057437
P5057437

 

 

228 lat mino od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Waga tego stworzonego przed wiekami dokumentu sprawia, że każdego roku spotykamy się, by wspólnie złożyć hołd jego twórcom oraz wszystkim tym, dla których dobro Ojczyzny było najwyższym prawem.

Gmina Turobin bardzo uroczyście upamiętnia tę szczególną rocznicę a jej obchody rozpoczyna zawsze Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Tuż przed nabożeństwem władze gminy reprezentowane przez wójta gminy Turobin Andrzeja Kozinę i przewodniczącego Rady Gminy Ryszarda Mroza, radni i sołtysi, poczty sztandarowe, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek, radni powiatowi Marcin Kulig i Jerzy Krasoń, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, były wójt gminy Turobin Stanisław Krzysiak, dyrektor Banku Spółdzielczego Stanisław Albiniak i  mieszkańcy spotykają się przy Urzędzie Gminy, w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej, by wspólnie, w rytm marszowych melodii udać się do kościoła parafialnego p.w. św. Dominika w Turobinie.

Mszę świętą poprzedził występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turobinie, który piosenka i wierszem wprowadził nas wszystkich w podniosły nastrój majowego święta. Z wielkim wzruszeniem słuchaliśmy znanych i bliskich sercu melodii, patriotycznych wierszy, wyrażających nadzieje Polaków, ich marzenie o wolności i wielkości Rzeczypospolitej.

Mszę Świętą celebrował i homilię wygłosił Ksiądz Dziekan Władysław Trubicki, który podkreślał jak wielkie znaczenie dla Polski i Polaków ma Matka Boża. Pod jej sztandarami tysiące polskich patriotów mieczem lub słowem walczyło o wolną Polskę. Od najdawniejszych czasów do Niej zwracają się wierni z podziękowaniem za opiekę i duchowe przewodnictwo. Nabożeństwo uświetniał występ chóru kościelnego oraz orkiestry dętej z Frampola.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej, u stóp krzyża, na którym znajduje się znamienny napis „Boże Zbaw Polskę  Polakom”. Po odśpiewaniu hymnu narodowego, Wójt gminy Andrzej Kozina serdecznie powitał przybyłych na uroczystość gości. W swoim przemówieniu przybliżył historię uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która zmieniła ustrój państwa polskiego na monarchię dziedziczną, ograniczyła demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty i stawiała chłopów pod ochrona państwa. Przede wszystkim zniosła liberum veto. Wszystko to miało na celu ratowanie chylącej się ku upadkowi Ojczyzny. Twórcy Konstytucji Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic i osobisty sekretarz króla Scipione Piattoli, dobro państwa i narodu postawili ponad dobrem własnym, dostrzegając zagrożenia, tak zewnętrzne jak wewnętrzne. Stanisław Staszic, będący przez pewien czas prepozytorem turobińskiej parafii mówił „Z samych tylko panów zguba Polaków”. To przesłanie dla nas, byśmy własnych interesów i przywilejów nie przedkładali nad dobro ogółu. Oni wiedzieli, że siłą tkwi w jedności i tylko przy wytężonej pracy, w zgodzie, można realizować zamierzenia. Nie było im łatwo, ale krok po kroku starali się wprowadzać zmiany, by jeśli nie im, to przyszłym pokoleniom żyło się lepiej. I mimo że obrady sejmowe i przyjęcie Konstytucji odbyły się w warunkach zamachu stanu, dokonali wielkiego dzieła. I chociaż Konstytucja 3 Maja została obalona wraz z konfederacją targowicką w wyniku przegranej wojny polsko – radzieckiej, to pamięć o niej pomagała kolejnym pokoleniom podtrzymać dążenia narodowowyzwoleńcze, zachować narodową tożsamość i wzmacniać pragnienie stworzenia nowego państwa. Wójt gminy Turobin podkreślał jak wielkie znaczenie dla Polaków ma stanie na straży naszej narodowej tożsamości, zwłaszcza dziś w przededniu wyborów do Europarlamentu. Zwrócił uwagę na spoczywającej na nas wielkiej odpowiedzialności, nie tylko za kształt naszej małej Ojczyzny, Polski ale i Europy, by przetrwały wielowiekowe wartości i tradycje, w duchu uniwersalnych prawd, poszanowania suwerenności każdego państwa i godności każdego człowieka.

Podobny ton wypowiedzi usłyszeliśmy w Odezwie do mieszkańców województwa lubelskiego Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, odczytanej podczas uroczystości.

Przez wiele lat, obejmujących zabory, I i II wojnę światową a następnie podległość wpływom sowieckiej ideologii, obchody Święta Konstytucji 3 Maja były zakazane. Od 1981 r. znów w dniu 3 maja w Miejscach Pamięci Narodowej zaczęto spotykać się, by wspomnieć twórców Konstytucji 3 Maja i złożyć im należny hołd. Znów brzmiały słowa Roty i Mazurka Dąbrowskiego, składano wieńce i palono znicze. Dlaczego? Bo jak mówili współautorzy Konstytucji 3 Maja Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, była ona „ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny”.

Na tle podniosłych, patriotycznych melodii wieńce i wiązanki złożyli: Wójt gminy Turobin Andrzej Kozina wraz z Zastępcą Piotrem Maciągiem, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Mróz z Zastępcą Zofią Łukasik i radnymi, Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w imieniu prof. Przemysława Czarnka i Beaty Mazurek, Zofia Łukasik, Tomasz Frania i Eugeniusz Snopek,  Radny Rady Powiatu Marcin Kulig, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie, Anna Derkacz z uczniami, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie, Wiesław Białek z uczniami, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernięcinie, Małgorzata Sikora z uczniami, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gródkach, Jolanta Dzwolak z uczniami.

Uroczystość zakończył koncert orkiestry dętej z Goraja.

_DSC2580
_DSC2580
_DSC2589
_DSC2589
_DSC2591
_DSC2591
_DSC2594
_DSC2594
_DSC2596
_DSC2596
_DSC2599
_DSC2599
_DSC2603
_DSC2603
_DSC2616
_DSC2616
_DSC2625
_DSC2625
_DSC2637
_DSC2637
_DSC2641
_DSC2641
_DSC2647
_DSC2647
_DSC2650
_DSC2650
_DSC2653
_DSC2653
_DSC2657
_DSC2657
_DSC2674
_DSC2674
_DSC2675
_DSC2675
_DSC2679
_DSC2679
_DSC2684
_DSC2684
_DSC2816
_DSC2816
_DSC2821
_DSC2821
_DSC2693
_DSC2693
_DSC2695
_DSC2695
_DSC2699
_DSC2699
_DSC2832
_DSC2832
_DSC2708
_DSC2708
_DSC2704
_DSC2704
_DSC2712
_DSC2712
_DSC2701
_DSC2701
_DSC2714
_DSC2714
_DSC2733
_DSC2733
_DSC2728
_DSC2728
_DSC2736
_DSC2736
_DSC2722
_DSC2722
_DSC2748
_DSC2748
_DSC2760
_DSC2760
_DSC2771
_DSC2771
_DSC2778
_DSC2778
_DSC2780
_DSC2780
_DSC2787
_DSC2787
_DSC2788
_DSC2788
_DSC2802
_DSC2802
_DSC2807
_DSC2807
_DSC2794
_DSC2794
_DSC2807
_DSC2807
_DSC2816
_DSC2816
_DSC2821
_DSC2821
_DSC2823
_DSC2823
_DSC2832
_DSC2832
_DSC2842
_DSC2842

Z inicjatywy Mileny Saj 28 kwietnia 2019 r. odbyła się wieczornica Katyń – będziemy pamiętać, poświęcona polskim oficerom zamordowanym przez Sowietów w 1940 r. w Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku, Charkowie i innych miejscach na terenie byłego ZSRR.

Wieczornica została objęta honorowym patronatem wicemarszałek Sejmu VIII kadencji Beaty Mazurek.

Po krótkiej prezentacji multimedialnej i powitaniu przybyłych na uroczystość gości, głos zabrał wójt gminy Turobin Andrzej Kozina, który podkreślił patriotyczny charakter spotkania. Przede wszystkim jednak podkreślił patriotyczną postawę młodzieży – inicjatorów wieczornicy, Mileny Saj, Natalii Marczuk i Macieja Dąbrowskiego.

Prowadzący przypomnieli najważniejsze wydarzenia dotyczące zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku.

Podczas II wojny światowej z rąk sowieckiego oprawcy zginęło ponad 20 tys. obywateli Polski, w tym kilkanaście tysięcy polskich oficerów. Co było powodem? Dziś trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo nie zachował się żaden dokument motywujący tę zbrodnię. Czy była to osobista chęć zemsty Stalina za rok 1920? Czy też chęć pozbawienia narodu polskiego warstwy przywódczej, elity intelektualnej, której przedstawicielami byli zamordowani oficerowie, by uniemożliwić odrodzenie polskiej państwowości? Nikt do dziś nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Są zbrodniarze, są dowody zbrodni ale karty historii milczą przy pytaniu, dlaczego?

W 70 rocznicę katyńskiej zbrodni, 10 kwietnia 2010 r. o godzinie 8.41 w Smoleńsku doszło do katastrofy lotniczej polskiego samolotu wojskowego,  podczas której zginęło 96 osób, delegacja polska na uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia 1940 roku. Wśród nich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką Maria Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, osiemnastu parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące a także załoga samolotu.

Zaduma, refleksja, żal i wzruszenie, którego nie sposób opisać słowami. Po chwili ciszy, na tle brzozowego krzyża, przy którym płonęły znicze rozpoczął się program artystyczny, przygotowany przez Milenę Saj, Natalię Marczuk i Macieja Dąbrowskiego, akompaniującego dziewczętom.

Usłyszeliśmy między innymi wiersz Stefana Gołębiowskiego pt. Salwy i doły w wykonaniu Natalii Marczak. Milena Saj wyrecytowała Guziki autorstwa jednego z najznamienitszych polskich poetów Zbigniewa Herberta. Nie mogło zabraknąć poezji Kazimiery Iłłakowiczówny i jej wiersza Matka Boska Katyńska. Ponadto wysłuchaliśmy także wiersza Piera Onifiani Wstyd w tłumaczeniu Adama Macedońskiego. Nasi młodzi artyści, pomysłodawcy dzisiejszego spotkania powtórzyli słowa modlitwy Wacława Kruka z wiersza Modlę się Panie. Wysłuchaliśmy również kilku pięknych, wzruszających i wstrząsających w swym przekazie piosenek, Katyń, Sen o Katyniu, Kolęda, Modlitwa. Zostały odczytane fragmenty listów i pamiętnika z powieści Marii Nurowskiej Pamiętnik znaleziony w Katyniu. Opowieść o pilotce Janinie Lewandowskiej, jedynej kobiecie zamordowanej w Katyniu.

Po występie głos zabrał Ksiądz Dziekan Władysław Trubicki, proboszcz parafii p.w. św. Dominika w Turobinie, który nawiązując do Zmartwychwstania Pańskiego mówił o potrzebie wybaczenia i pamięci. Ksiądz Dziekan podziękował młodym artystom za piękna, patriotyczną postawę, po czym udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa.

Młodzi ludzie złożyli hołd tym, nad którymi przez długie lata szumiał katyński las i jak w opowiadaniu Elizy Orzeszkowej szeptał wśród drzew Gloria victis – chwała zwyciężonym. Dziś, po kilkudziesięciu latach od tamtych wydarzeń polska młodzież powtórzyła Gloria victis, Cześć ich pamięci.

Na naszą uroczystość był zaproszony także Michał Mulawa przewodniczący sejmiku lubelskiego VI kadencji. Jednak ze względu na liczne obowiązki i wcześniej umówione spotkania nie mógł przyjechać. Na ręce wójta gminy Turobin Andrzeja Koziny przesłał list, w którym serdecznie gratuluje inicjatywy zorganizowania wieczornicy poświęconej ofiarom Katynia, możliwości wspólnego przeżywania 79 rocznicy zbrodni katyńskiej oraz życzy niezapomnianych wrażeń artystycznych.

Organizatorami uroczystości byli wójt gminy Turobin Andrzej Kozina i Gminna Biblioteka Publiczna przy wsparciu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie.

 

1
1
k2
k2
k3
k3
k4
k4
k5
k5
k6
k6
k7
k7
k8
k8
k9
k9
k10
k10
k11
k11
k12
k12
k13
k13
k14
k14
k15
k15
k16
k16
k17
k17
k18
k18
k19
k19
k20
k20
k21
k21
k22
k22
k23
k23
k24
k24
k25
k25
k26
k26
k27
k27
k28
k28
k29
k29
k30
k30
k31
k31
k32
k32
k33
k33

 

Podkategorie