Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Turobin zwołuje XXX Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Turobinie.

Podkategorie