Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXI Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku o godzinie 13:30 w Remizie OSP w Turobinie.

Turobin, dnia 15.05.2017 r.

KOMUNIKAT O KONIECZNOŚCI PRZESTRZEGANIA ZASAD STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ
.

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

Podkategorie