Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara może trafić do Twojej OSP

Pozostało zaledwie kilkanaście dni na przesłanie projektu, który weźmie udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych i Samorządów FLORIANY 2019. Prestiżowa statuetka Strażackiego Oscara oraz atrakcyjne nagrody mogą trafić właśnie do Twojej OSP.


Druhno, druhu... zgłoszenie należy przesłać do północy 15 marca 2019 roku.
(decyduje data stempla pocztowego)


Konkurs zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz redakcję miesięcznika "Strażak". Skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, samorządów i lokalnych społeczności. Ma dwa podstawowe cele: promowanie i nagradzanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.


Dwanaście kategorii, w ramach których będą oceniane inicjatywy zgłoszone do III edycji Konkursu FLORIANY to:

Infrastruktura

Bezpieczeństwo

Ochrona środowiska i ekologia

Estetyka przestrzeni publicznej

Edukacja

Sport, rekreacja i turystyka

Kultura i tradycja

Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna

Innowacje oraz integracja cyfrowa

Współpraca zagraniczna

Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

Kategoria specjalna – "Ratujemy i Uczymy Ratować"

Jednostki OSP najaktywniej działające w ramach Programu "RUR", tak jak podczas II edycji konkursu, zostaną nagrodzone przez Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP podczas Gali wręczenia FLORIANÓW. Zachęcamy Ochotnicze Straże Pożarne do zgłaszania się i aktywnego udziału w Programie Edukacyjnym "Ratujemy i Uczymy Ratować".

Podczas tegorocznej edycji konkursu podsumowane zostaną protokoły z zajęć przeprowadzonych w okresie 16 kwietnia 2018 r. – 15 kwietnia 2019 r. Fundacja WOŚP podczas Gali Finałowej III edycji Konkursu FLORIANY nagrodzi najbardziej aktywne jednostek OSP.

Kapituła konkursowa nominuje do nagrody głównej najlepsze projekty spośród nadesłanych inicjatyw, a następnie podczas Gali Finałowej tradycyjnie ogłasza zwycięzców w każdej z kategorii. Zwycięzcy otrzymują prestiżową statuetkę oraz atrakcyjne nagrody.

Podczas Konkursu FLORIANY nagradzane są projekty w dwóch grupach – realizowane przez OSP samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez Ochotniczą Straż Pożarną lub zespół projektowy formularza zgłoszeniowego zgodnie z warunkami regulaminu zamieszczonego na stronie www.floriany.pl. Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentacji konkursowej w terminie do 15 marca 2018 r. na adres: Miesięcznik "Strażak", ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: "FLORIANY".

W związku z wdrożeniem w dniu 04 marca 2019 r. dowodów osobistych z warstwą elektroniczną tzw. e – dowodów, informujemy, że:

- Od środy 27 lutego 2019 r. do 03 marca 2019 r. czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania o dowód osobisty przez ePUPAP, wnioski będzie można składać tylko w wersji papierowej w Urzędzie Gminy,

- W piątek 01 marca 2019 r. będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w wersji papierowej, zgłosić utratę dowodu osobistego oraz odebrać dowód osobisty w Urzędzie Gminy tylko do godziny 11.30

- Od dnia 04 marca 2019 r. wnioski będzie można składać już w wersji papierowej i elektronicznej (ePUAP), od tego dnia będzie także obowiązywać nowy wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Nowy e – dowód umożliwi m in. logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP), elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty), korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.

Więcej informacji na stronie edowod.gov.pl

ZAPISY W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 

84 68 33 351

Lp.

Miejscowość

Data

Godz.

Miejsce

Radny -Przewodniczący zebrania

1

Czernięcin Główny

04.03.2019

14:00

Szkoła Podstawowa

Roman Król

2

Czernięcin Poduchowny

11.03.2019

17:00

Remiza OSP

Zdzisław Zwolak

3

Gaj Czernięciński

07.03.2019

18:00

Remiza OSP

Zdzisław Zwolak

4

Wólka Czernięcińska

07.03.2019

16:00

Remiza OSP

Eugeniusz Snopek

5

Elizówka

06.03.2019

16:00

Elizówka 33

Ryszard Marek

6

Guzówka-Kolonia

06.03.2019

18:00

Remiza OSP

Ryszard Marek

7

Gródki Pierwsze

27.02.2019

16:00

Remiza OSP

Józef Gąbka

8

Gródki Drugie

Józef Gąbka

9

Olszanka

08.03.2019

16:00

Anglo-agorturystyka

Ryszard Mróz

10

Tarnawa Mała

11.03.2019

14:00

Remiza OSP

Ryszard Mróz

11

Tarnawa-Kolonia

26.02.2019

18:00

Tarnawa-Kolonia 7

Radosław Tołpa

12

Tarnawa Duża

26.02.2019

16:00

Remiza OSP

Radosław Tołpa

13

Huta Turobińska

18.03.2019

14:00

Remiza OSP

Teresa Bęcała

14

Tokary

28.02.2019

18:00

Remiza OSP

Zofia Łukasik

15

Nowa Wieś

15.03.2019

15:00

Remiza OSP

Andrzej Krawiec

16

Zabłocie

01.03.2019

15:00

Remiza OSP

Andrzej Krawiec

17

Żabno

25.02.2019

17:00

Remiza OSP

Marcin Szafraniec

18

Żabno-Kolonia

14.03.2019

15:00

Żabno-Kolonia 16

Marcin Szafraniec

19

Rokitów

12.03.2019

18:00

Remiza OSP

Stanisław Górny

20

Żurawie

12.03.2019

16:00

Remiza OSP

Eugeniusz Snopek

21

Zagroble

13.03.2019

14:00

Zagroble

Ryszard Mróz

22

Załawcze

09.03.2019

17:00

Remiza OSP

Stanisław Górny

23

Przedmieście Szczebrzeszyńskie

14.03.2019

17:00

Remiza OSP

Beata Warda

24

Turobin

18.03.2019

18:00

Urząd Gminy-sala posiedzeń

Adam Romański/ Damian Fiut

Podkategorie