Niedziela 23 kwietnia 2017 r. upłynęła w Gminie Turobin pod znakiem troski o zdrowie jej mieszkańców w ramach zorganizowanej „Białej Niedzieli”. Z inicjatywy Wójta Gminy Turobin Eugeniusza Krukowskiego po raz czwarty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turobinie bezpłatnych porad medycznych udzielali lekarze z I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie.

Gmina Turobin wzięła udział w II edycji konkursu „Podwórko Nivea”. Jego celem było wyłonienie 40 lokalizacji, w których powstaną nowoczesne, bezpieczne place zabaw dla dzieci. Gmina Turobin w II turze zajęła 17 miejsce, tym samym znajdując się w gronie zwycięzców.

 Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Turobin zwołuje XXX Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Turobinie.

Podkategorie