Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

 1. Nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół na kwitnące rośliny uprawne i chwasty lub rośliny pokryte spadzią.
 2. Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, - instrukcja stosowania, w sposób bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.
 3. Zabiegi wykonywać wieczorem po dziennym oblocie pszczół, dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół .
 4. Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek.
 5. Współpracować z pszczelarzami. Ewentualność zatrucia pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki ścisłej współpracy pszczelarzy    
  i stosujących środki ochrony roślin .
 6. Należy tak dobierać środki ochrony roślin, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu, a w szczególności dotyczy to owadów zapylających
  i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Opryskiwanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu tj. środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

 1. Posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, wykonywać zabiegi sprzętem sprawnym technicznie, którego sprawność potwierdzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz.50), kto stosuje środek ochrony roślin
 w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i obowiązków zagrożone jest karą grzywny orzekaną w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a w przypadku spowodowania szkód materialnych może skutkować dochodzeniem odszkodowań na drodze sadowej.

22 kwietnia odbył się pierwszy w tym roku rajd rowerowy w Gminie Turobin.  W słoneczne, ciepłe przedpołudnie uczestnicy rajdu  zebrali się w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej w Turobinie. Po sprawdzeniu listy obecności, zaopatrzeniu w wodę i  słodką przekąskę około godziny 10 cykliści podzieleni na grupy wyruszyli na wybrane przez siebie trasy.

82 osoby wybrały trasę trudniejszą, która liczyła 28,5 km. i przebiegała przez Turobin – Przedmieście Szczebrzeszyńskie – Czernięcin Główny – Żabno Kolonię – Żabno – Elizówkę – Guzówkę Kolonię – Guzówkę – Tarnawę Dużą – Tarnawę Małą – Olszankę – Zagroble – Turobin.

 Trasę krótszą liczącą 20 km wybrało 31 osób.  Trasa zielona przebiegała przez miejscowości Turobin – Przedmieście Szczebrzeszyńskie – Czernięcin Główny – Żabno  Kolonię – Żabno  – Turobin.

W rajdzie uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy oraz zaprzyjaźnieni rowerzyści z innych gmin i miast. Wśród uczestników był Wójt Gminy Eugeniusz Krukowski, który prowadził jedną z grup. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Policja oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Turobinie.

Rajd zakończył się w Parku Strażackim w Turobinie, gdzie w różnych odstępach czasu przybywali kolejni zmęczeni ale radośni rowerzyści. Dotarcie na metę nie oznaczało zakończenia spotkania. Pracownicy Urzędu Gminy w Turobinie czekali na wszystkich uczestników przy ognisku ze skromnym poczęstunkiem. Czas  ten  swoim występem uświetniła Kapela Turobińska.

Rajd cieszył się dużym powodzeniem co dowodzi potrzeby organizowania  takiej formy rozrywki w przyszłości.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zapraszamy do udziału w kolejnym rajdzie rowerowym tym razem zamykającym sezon.

_DSC0541
_DSC0541
_DSC0531
_DSC0531
_DSC0536
_DSC0536
_DSC0545
_DSC0545
_DSC0535
_DSC0535
_DSC0534
_DSC0534
_DSC0532
_DSC0532
_DSC0592
_DSC0592
_DSC0597
_DSC0597
_DSC0608
_DSC0608
_DSC0633
_DSC0633
_DSC0708
_DSC0708
_DSC0667
_DSC0667
_DSC0756
_DSC0756
P4226873
P4226873
P4226876
P4226876
P4226877
P4226877
P4226878
P4226878
P4226882
P4226882
P4226881
P4226881
P4226880
P4226880
P4226886 - Kopia
P4226886 - Kopia
P4226886
P4226886
P4226887 - Kopia
P4226887 - Kopia
P4226887
P4226887
_DSC0363
_DSC0363
P4226885
P4226885
P4226884
P4226884
_DSC0368
_DSC0368
P4226885 - Kopia
P4226885 - Kopia
_DSC0372
_DSC0372
_DSC0374
_DSC0374
_DSC0378
_DSC0378
_DSC0404
_DSC0404
_DSC0382
_DSC0382
P4226883
P4226883
_DSC0393
_DSC0393
_DSC0396
_DSC0396
_DSC0387
_DSC0387
_DSC0408
_DSC0408
_DSC0402
_DSC0402
_DSC0414
_DSC0414
_DSC0418
_DSC0418
_DSC0420
_DSC0420

Z inicjatywy Wójta Gminy Turobin Eugeniusza Krukowskiego już po raz piaty zorganizowano tzw. „białą niedzielę”. 15 kwietnia 2018 r. mieszkańcy gminy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych porad lekarzy specjalistów z I Wojskowego Szpitala klinicznego z Polikliniką w Lublinie. Pacjenci mogli uzyskać poradę w poradni chirurgiczno – urologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej, ginekologicznej, laryngologicznej, neurologicznej, okulistycznej, pulmonologicznej oraz geriatrycznej.

Ponadto pacjenci mogli również skorzystać z dodatkowych badań, obejmujących: badanie EKG z opisem, cytologię szyjki macicy, badanie komputerowe wzroku, spirometrię, badanie poziomu cukru we krwi i badanie słuchu.

Wzorem roku ubiegłego klasy szkolne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym kolejny raz zamieniono na gabinety lekarskie.

Organizacja „białej niedzieli” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców gminy. Z porad mogli skorzystać wszyscy, ale priorytetem było umożliwienie kontaktu ze specjalistą osobom starszym mającym trudności w uzyskaniu specjalistycznej opieki medycznej. Wynikają one z kilku przyczyn: trudności komunikacyjnych (z racji położenia geograficznego), odległości do większych ośrodków, kosztów ponoszonych przy korzystaniu z gabinetów prywatnych oraz czasu oczekiwania na wizytę, często kilkumiesięczną, co znacznie przedłuża diagnostykę. Wiadomą jest rzeczą jak wielkie znaczenie ma profilaktyka w chorobach przewlekłych. Stąd też czas odgrywa tu znaczną rolę. Im szybciej pacjent uzyska fachową pomoc, tym większe prawdopodobieństwo całkowitego wyleczenia, skrócenia czasu leczenia i ponoszonych nakładów finansowych.

W sumie z porad lekarzy specjalistów skorzystało 271 mieszkańców gminy Turobin, w tym:

 1. okulista 60
 2. kardiolog 28
 3. pulmonolog 27
 4. laryngolog 32
 5. ginekolog 20
 6. neurolog 27
 7. chirurg-urolog 25
 8. ortopeda 32
 9. geriatra 20

Z badań skorzystało 321mieszkańców, w tym:

 1. badanie ekg z opisem 28
 2. cytologia szyjki macicy 20
 3. badanie komputerowe wzroku 60
 4. badanie pojemności płuc - spirometria 52
 5. badanie poziomu cukru we krwi 115
 6. badanie słuchu 46

W przypadku konieczności poszerzenia diagnostyki pacjenci otrzymywali skierowanie do gabinetów specjalistycznych w poliklinice.

Nad organizacją i przebiegiem „białej niedzieli” czuwali pracownicy Urzędu Gminy i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turobinie.

Podkategorie