Zapraszamy. 

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego brali udział w licznych konkursach, zarówno wewnątrzszkolnych jak i o zasięgu powiatowym i wojewódzkim.

25 stycznia 2015 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50 lecia małżeństw z Gminy Turobin. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. celebrowaną przez księdza dziekana Władysława Trubickiego. Homilię wygłosił ksiądz Marcin Bogacz. Tradycyjnie podczas nabożeństwa odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Świętujące pary otrzymały od księdza proboszcza pamiątkowe dyplomy.

Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od litra oleju.

Podkategorie