Informacja Wójta Gminy Turobin o ustaleniu dnia wolnego dla pracowników Urzędu Gminy Turobin w dniu 2 maja 2016 r. (poniedziałek) w zamian za odpracowanie w dniu 2 kwietnia 2016 r. (sobota)

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 dla zadania pn.: „EKO ENERGIA W GMINIE TUROBIN” oraz koniecznością dostosowania się do wytycznych RPOWL dotyczących kwalifikacji inwestycji, których moc dla energii słonecznej mieści się w zakresie do 2 MWe/MWth, Wójt Gminy Turobin informuje, iż:

Z okazji Świąt Wielkanocnych, niosących nadzieję i odrodzenie życia, Wszystkim Mieszkańcom Gminy Turobin oraz przybyłym Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech ten radosny, świąteczny czas spędzony bez pośpiechu, trosk i zmartwień, w zdrowiu oraz ciepłej rodzinnej atmosferze będzie dla Wszystkich Państwa źródłem nadziei, siły i wiary, która pokona zwątpienie i uniesie serca ponad przemijanie.

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2015 r , poz. 1515 ) Przewodniczący Rady zwołuje  XVIII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  30 marca 2016 roku o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Podkategorie