Z okazji Świąt Wielkanocnych, niosących nadzieję i odrodzenie życia, Wszystkim Mieszkańcom Gminy Turobin oraz przybyłym Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech ten radosny, świąteczny czas spędzony bez pośpiechu, trosk i zmartwień, w zdrowiu oraz ciepłej rodzinnej atmosferze będzie dla Wszystkich Państwa źródłem nadziei, siły i wiary, która pokona zwątpienie i uniesie serca ponad przemijanie.

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2015 r , poz. 1515 ) Przewodniczący Rady zwołuje  XVIII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu  30 marca 2016 roku o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie informuje, iż dnia 1 kwietnia 2016 roku mija termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 277). Nowelizacja ww. ustawy umożliwia osobom uprawionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych rezygnację z ubezpieczenia z ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: (81) 759-34-78 – KRUS O/Lublin.

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Więcej informacji pod adresem: http://www.turobin.naszops.pl

Podkategorie