Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Turobin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. Termin składania wniosków od 1 września 2017r. do 15 września 2017r. Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Turobinie ul. Piłsudskiego 34 (budynek szkoły) I piętro pokój nr 37.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowa go w Turobinie informuje mieszkańców gminy, że w dniu 1 września 2017 r. (piątek) przeprowadzony będzie powiatowy trening Systemu Wykrywania i alarmowania (SWA). W związku z tym na terenie gminy uruchomione zostaną o godzinie 12 syreny alarmowe. Syreny wyemitują dźwięk ciągły, trwający jedna minutę i będzie to miało charakter ćwiczebny.

Dożynki są pradawnym obyczajem, zamykającym okres żniw i otwierającym nowy rok rolniczej pracy. W niedzielę 20 sierpnia 2017 r. rolnicy z poszczególnych miejscowości gminy Turobin przynieśli wykonane przez siebie przepiękne wieńce dożynkowe – symbol tegorocznych plonów oraz jako wyraz podziękowania Bogu i ludziom za pracę i zbiory.

Podkategorie