Wstrząśnięci brakiem wyobraźni, oraz brakiem odpowiedzialności ludzkiej zwracamy się z do wszystkich ludzi dobrego serca z prośbą o przygarnięcie dwóch porzuconych psów (pies i suczka). Psy są bardzo ładne oraz przyjazne, pies to prawie szczeniak, suczka jest trochę starsza. Niestety zostały potraktowane przez poprzedniego właściciela jak rzecz, która przestała być już potrzebna i została wyrzucona. Rodzina która je przygarnęła chwilowo nie jest w stanie zapewnić im opieki, dlatego sprawą zajęła się Gmina Turobin.

Uroczyste obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2017 r. władze gminy z Wójtem Gminy Eugeniuszem Krukowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym na czele, zaproszeni goście, w tym radni powiatowi, poczty sztandarowe, radni, sołtysi, i mieszkańcy gminy Turobin zebrali się w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej, by wspólnie udać się do kościoła parafialnego p.w. św. Dominika w Turobinie na Mszę św. W intencji ojczyzny.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy TUROBIN

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz.1777) Wójt Gminy TUROBIN  zawiadamia, że od dn. 12 maja 2017 rozpoczną się  konsultację społeczne projektu uchwały Rady Gminy w Turobinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Program uroczystości:

9.30    Zbiórka uczestników przy Urzędzie Gminy w Turobinie, przemarsz do kościoła parafialnego
             p.w. św. Dominika w 
Turobinie

9.45      Uroczysta Msza św. z prezentacją montażu słowno- muzycznego

11.15    Przemarsz do kapliczki pod wezwaniem św. Marka na ul. Staszica

  • przemówienia okolicznościowe
  • złożenie wieńców

11.45     Zbiórka uczestników przy Remizie OSP w Tarnawie Dużej,

12.00     Uroczysta Msza św. w kaplicy pw. Matki Bożej Różańcowej w intencji strażaków

13.15     Przemarsz na plac przy remizie OSP :

  • przemówienia okolicznościowe, odczytanie kroniki OSP ,
  • wręczenie odznaczeń okolicznościowych,
  • koncert orkiestry dętej

Niedziela 23 kwietnia 2017 r. upłynęła w Gminie Turobin pod znakiem troski o zdrowie jej mieszkańców w ramach zorganizowanej „Białej Niedzieli”. Z inicjatywy Wójta Gminy Turobin Eugeniusza Krukowskiego po raz czwarty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Turobinie bezpłatnych porad medycznych udzielali lekarze z I Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie.

Podkategorie