Jeśli  chcesz  wiedzieć  czy  Twoja  okolica  jest  bezpieczna  albo  chcesz  zareagować  na  istniejące  zagrożenie,  możesz  już  teraz  skorzystać  z  możliwości  jakie  daje  aplikacja  pod  nazwą   KRAJOWA  MAPA  ZAGROŻEŃ  BEZPIECZEŃSTWA.

Przez ostatnie miesiące w Centrum Kultury i Promocji Gminy Turobin trwały prace nad przygotowaniem publikacji „Wieś Żabno: kultura i życie codzienne mieszkańców u progu XX wieku” .
Zapraszamy do lektury – I, II, III, IV, V, VI, VII części – niniejszego opracowania. Kolejne fragmenty będą zamieszczane cyklicznie na stronie internetowej gminy Turobin.

W dniu 20 stycznia 2017 r. na zimowisko  organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oswiatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras  w Lublinie wyjechało 42 dzieci rolników z naszej gminy. Będą one przebywać w pensjonacie Barnasiówka  w Ochotnicy Dolnej.

Celem przeprowadzenia badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) Przewodniczący Rady zwołuje XXVII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 27 stycznia 2017 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Turobinie .

Podkategorie