Od 22 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy w Turobinie można złożyć zeznanie podatkowe przez Internet. Utworzone w tym celu stanowisko komputerowe mieści się w pokoju Nr 9 i czynne jest codziennie w godzinach pracy urzędu.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje  XVII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu  26 lutego  2016 roku o godzinie 9:00 w budynku  Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

W dniu 15 lutego 2016 r. dzięki współpracy Wójta Gminy Turobin ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Biłgoraju na zimowisko do Milówki i Ochotnicy Dolnej wyjechało 48 dzieci z terenu naszej Gminy. 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Turobin serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w zajęciach plastycznych, których celem jest pobudzanie aktywności twórczej mieszkańców gminy Turobin.

            Nawiązując do słów znanej serialowej piosenki „... lat minęło, jak jeden dzień” budzi się refleksja, czy obchodzące jubileusz 50 – lecia małżeńskie pary z gminy Turobin również myślą, że pół wieku wspólnego życia minęło im jak jeden dzień. Nierzadko spotykamy się z określeniem, że długie są minuty, godziny, dni, ale życie jest krótkie, a kolejne lata mijają niepostrzeżenie. Szanowni jubilaci doskonale pamiętają dzień swojego ślubu, serdeczne życzenia składane im przez gości weselnych, dni, w których na świat przychodziły ich dzieci i kiedy to one stawały na ślubnym kobiercu.

Podkategorie