Dnia 3 maja w Gminie Turobin uroczyście świętowano  227 rocznicę uchwalenia Konstytucji majowej.  Obchody związane z tym świętem mają w naszej Gminie kilkudziesięcioletnią tradycję. W świąteczne przedpołudnie w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej zebrali się uczestnicy uroczystości: władze gminy z Wójtem Gminy Turobin Eugeniuszem Krukowskim i  Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym, radni powiatowi, radni i sołtysi Gminy Turobin,  poczty sztandarowe, jednostki OSP z terenu gminy, kierownicy jednostek, mieszkańcy Turobina i okolic. Uczestnicy przemaszerowali do kościoła p.w. św. Dominika w Turobinie, by wziąć udział we Mszy Św. w intencji Ojczyzny.

Przed nabożeństwem młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie zaprezentowała montaż słowno – muzyczny oddający cześć twórcom Konstytucji 3 Maja oraz wszystkim tym, dla których troska o dobro Ojczyzny była najwyższym prawem. Mszę św. celebrował Ksiądz Dziekan Władysław Trubicki, a homilię wygłosił diakon Dawid Lebowa. Nawiązując do Ewangelii i obchodzonego w tym dniu w kościele katolickim święta Matki Boskiej Królowej Polski, mówił o obowiązkach względem Ojczyzny, o ponadczasowych wartościach, głęboko zakorzenionych w sercach Polaków, o potrzebie jedności dla wspólnego dobra, kosztem pracy i poświęcenia, o potrzebie uczciwości w codziennym życiu.

Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Turobińskiego Panteonu, w cieniu prawie dwustuletniej kapliczki św. Marka, u stóp repliki krzyża powstańczego. Po odśpiewaniu hymnu Polski głos zabrał Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski, który nawiązał do słów poety Ignacego Krasickiego „Byle Cię można wspomóc, byle wspierać,/ Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”. Obecnie nie musimy umierać na barykadach, składać ofiary z życia. Dzisiejszy patriotyzm to budowanie lepszego jutra na fundamencie narodowych tradycji. Wójt przypomniał wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, podkreślił jej nowatorski charakter i znaczenie dla przyszłych pokoleń. Rola i znaczenie Konstytucji 3 Maja były mottem przewodnim Odezwy Wojewody Lubelskiego, odczytanej przez Radnego Powiatowego Andrzeja Kozinę.

Wyrazem szacunku, czci i pamięci nie tylko o twórcach Konstytucji 3 Maja, ale też o przodkach spoczywających na terenie Turobińskiego Panteonu było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy krzyżu. Wiązanki złożyli: Wójt Gminy Turobin, Rada Gminy Turobin, w imieniu Wojewody Lubelskiego radny powiatowy, delegacje ze szkół gminnych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turobinie, Szkoły Podstawowej w Czernięcinie i Szkoły Podstawowej w Gródkach oraz Pan Tomasz Kulesza.

Wójt Gminy Eugeniusz Krukowski złożył serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert Kapeli Turobińskiej.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25

W piękną, słoneczną niedzielę 29 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość 50 – lecia małżeństw z gminy Turobin. W intencji Jubilatów została odprawiona Msza Św., którą celebrował Ksiądz Dziekan Władysław Trubicki a homilię wygłosił diakon Dawid Lebowa. Podczas nabożeństwa odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Małżonkowie zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami.  Po Mszy Świętej Jubilaci i zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Cieśla serdecznie powitała przybyłe pary i zaproszonych gości, informując, że tym roku jubileusz 50 – lecia małżeństw obchodzą:

Stefania i Jan Antończak,

Bogumiła i Józef Bida,

Krystyna i Mieczysław Cieśla,

Janina i Stanisław Dziura,

Teresa i Julian Kozyra,

Anna i Stanisław Liwak,

Irena i Tadeusz Łagód,

Elżbieta i Stanisław Mączka,

Alicja i Piotr Michalscy,

Krystyna i Stanisław Omiotek,

Irena i Marian Paklepa,

Marianna i Jan Szałata,

Krystyna i Bogusław Wójtowicz,

Janina i Mieczysław Zawiślak.

Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski pogratulował małżonkom pięknego jubileuszu. Wspomniał, że rocznica ślubu to czas refleksji, wspomnień, podsumowania wspólnych osiągnięć kilkudziesięciu lat w małżeństwie. Tak długie pożycie to dowód wzajemnego zaufania i zrozumienia. Dziś, w dobie „kryzysu rodziny” wspólne przeżycie kilkudziesięciu lat wydaje się czymś wyjątkowym. Tym bardziej należy z szacunkiem pochylić się  przed tymi, którym się to udało.

Wyrazem szacunku i uznania był montaż słowno – muzyczny, przygotowany przez uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie. Liryczne utwory o miłości, wzajemnym poszanowaniu i oddaniu wprowadziły uczestników w nastrój zadumy i refleksji.

Zanim zaproszone pary zostały uhonorowane Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę,  małżonkowie złożyli sobie wzajemne podziękowania, po czym odśpiewano uroczyste „Sto lat” i wzniesiono toast lampką szampana. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski w asyście Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzaty Cieśla oraz Przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty Adama Romańskiego. Jubilaci otrzymali okolicznościowy dyplom, kwiaty i skromny upominek. Wójt Gminy Eugeniusz Krukowski złożył jubilatom najserdeczniejsze życzenia  wszelkiej pomyślności na dalsze wspólne lata wspólnego życia i kolejnych pięknych jubileuszy.

Na zaproszone pary czekał smaczny poczęstunek, zakończony jubileuszowym tortem. Były także zdjęcia, wspomnienia z tych pięćdziesięciu lat, które „minęły jak jeden dzień”. Spotkanie zwieńczyło wspólne zdjęcie jubilatów i władz gminy.

 

1
1
P4296901
P4296901
_DSC0453
_DSC0453
_DSC0461
_DSC0461
P4296927
P4296927
_DSC0743
_DSC0743
_DSC0735
_DSC0735
_DSC0467
_DSC0467
_DSC0469
_DSC0469
_DSC0511
_DSC0511
_DSC0503
_DSC0503
_DSC0499
_DSC0499
_DSC0509
_DSC0509
_DSC0501
_DSC0501
_DSC0464
_DSC0464
_DSC0517
_DSC0517
_DSC0505
_DSC0505
_DSC0497
_DSC0497
_DSC0513
_DSC0513
_DSC0507
_DSC0507
_DSC0734
_DSC0734
_DSC0749
_DSC0749
_DSC0745
_DSC0745
_DSC0751
_DSC0751
_DSC0476
_DSC0476
_DSC0491
_DSC0491
_DSC0692
_DSC0692
_DSC0684
_DSC0684
_DSC0676
_DSC0676
_DSC0647
_DSC0647
_DSC0628
_DSC0628
_DSC0545
_DSC0545
_DSC0568
_DSC0568
a
a
m
m
l
l
k
k
j
j
i
i
h
h
g
g
f
f
e
e
d
d
c
c
b
b
_DSC0755
_DSC0755

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół.

Aby uniknąć masowych zatruć pszczół należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:

 1. Nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół na kwitnące rośliny uprawne i chwasty lub rośliny pokryte spadzią.
 2. Bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, - instrukcja stosowania, w sposób bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska.
 3. Zabiegi wykonywać wieczorem po dziennym oblocie pszczół, dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół .
 4. Nie stosować środków owadobójczych w pobliżu pasiek.
 5. Współpracować z pszczelarzami. Ewentualność zatrucia pszczół ulegnie znacznemu zmniejszeniu dzięki ścisłej współpracy pszczelarzy    
  i stosujących środki ochrony roślin .
 6. Należy tak dobierać środki ochrony roślin, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na organizmy niebędące celem zabiegu, a w szczególności dotyczy to owadów zapylających
  i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych.

Opryskiwanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu tj. środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

 1. Posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, wykonywać zabiegi sprzętem sprawnym technicznie, którego sprawność potwierdzona została zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz.50), kto stosuje środek ochrony roślin
 w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i obowiązków zagrożone jest karą grzywny orzekaną w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, a w przypadku spowodowania szkód materialnych może skutkować dochodzeniem odszkodowań na drodze sadowej.

Podkategorie