W dniu 1 lipca 2018 r.  odbyły się w Turobinie zawody sportowo – pożarnicze. W zawodach brały udział jednostki OSP z gmin: Turobin, Goraj i Frampol. Z gminy Turobin uczestniczyło 14 jednostek OSP (Czernięcin Główny, Czernięcin Poduchowny, Gródki, Huta Turobińska, Kol. Guzówka, Nowa Wieś, Rokitów, Tarnawa Duża, Tarnawa Mała, Tokary, Turobin, Załawcze, Żabno, Żurawie). Zawody obejmowały konkurencje: musztrę, sztafetę 7x50 oraz ćwiczenia bojowe.
Puchar mistrza musztry zdobyła jednostka OSP Huta Turobińska. W klasyfikacji ogólnej pierwsze miejsce uzyskała OSP Czernięcin Poduchowny z wynikiem końcowym 89,8 punktów. Na drugiej pozycji znalazła się jednostka z Gródek – 91 punktów. Trzecie miejsce zajęła OSP Żurawie - 96,8 punkta. Czwartą lokatę uzyskała jednostka z Czernięcina Głównego. Wójt Gminy Turobin wręczył zwycięzcom zawodów puchary i dyplomy oraz wszystkim jednostkom, biorącym udział w zawodach statuetki.

P7016975
P7016975
P7016984
P7016984
P7016986
P7016986
P7016991
P7016991
P7017003
P7017003
P7017010
P7017010
P7017012
P7017012
P7017015
P7017015
P7017016
P7017016
P7017020
P7017020
P7017022
P7017022
P7017023
P7017023
P7017030
P7017030
P7017093
P7017093
P7017098
P7017098
P7017103
P7017103
P7017122
P7017122
P7017153
P7017153
P7017181
P7017181
P7017193
P7017193
P7017202
P7017202
P7017207
P7017207
P7017212
P7017212
P7017217
P7017217
P7017220
P7017220
P7017223
P7017223
P7017226
P7017226
P7017229
P7017229

Kwiecień i maj 2018 r. w Gminie Turobin charakteryzowały się bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz wysokim usłonecznieniem. Wartości tych elementów meteorologicznych były znacznie wyższe od norm wieloletnich. Ponadto w wymienionym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne co skutkować mogło niższymi plonami upraw.

Sytuację w naszej gminie przedstawiamy w poniższych tabela, oddzielnie dla każdej klasy gleby.

System monitoringu suszy rolniczej znajduje się pod adresem:
http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/
Informacje dla komisji oraz rolników wraz z dokumentami do pobrania znajdują się na stronie BIP Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/
Wzory protokołów oraz wytyczne dla komisji znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc

Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

Podkategorie