W okresie wakacji 2017 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

uprawnionych do świadczeń Kasy , na których wypoczynek będzie łączony z programem rehabilitacji

leczniczej w zakresie:

- wad i chorób narządów ruchu,

- chorób układu oddechowego.

W dniach od 3 do 14 kwietnia odbywać się będzie rekrutacja dzieci do publicznego przedszkola/oddziałów przedszkolnych w gminie Turobin. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte będą dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Biłgoraju

zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne z udzialem przedstawicieli ODR, KRUS i lnspekcji Weterynaryjncj które odbędzie się 17.03.2017r. o godz.10:00 w Załawczu (remiza).

Celem spotkania jest przekazanie informacji nt.:
1. Zmian w zasadach przyznawania platności obszarowych w 2017 r.
2. Świadczeń emerytalnych i wypadkowości w rolnictwie.
3. Zagrożeń ptasią grypą i afrykańskim pomorem świń.

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA dla Pań w wieku od 50 do 69 lat 

21 kwietnia (piątek) 2017 r. godz: 12.30 - 16.00

Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Turobinie.

Podkategorie