Wójt Gminy Turobin informuje producentów rolnych, 
którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedany surowiec tytoniowy w latach 2014 - 2017 z firm – ,,LUXOR’’ i  ,,FTK Krasnystaw’’
o możliwości  składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej do ARiMR w Biłgoraju
od dnia 14.01.2019 r. do 25.01.2019 r.

O pomoc mogą ubiegać się: 

  • grupy producentów suszu tytoniowego utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, które w latach 2014-2017 co najmniej raz nie otrzymały zapłaty za sprzedany tytoń w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wobec podmiotu, któremu ten tytoń został sprzedany.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce

zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, a w przypadku grupy producentów suszu tytoniowego właściwego ze względu na siedzibę tej grupy.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl) od dnia 14 stycznia 2019 r.

Według uzyskanych informacji na chwilę obecną niezbędne do złożenia wniosku będą:

  • faktury,
  • umowy kontraktacyjne,
  • odpis listy wierzytelności(w przypadku FTK Krasnystaw), który można uzyskać od Syndyka masy upadłościowej na wniosek zainteresowanego.

 

Osoby które posiadają niewypłacone należności zarówno w ,,FTK Krasnystaw’’ jak i ,,LUXOR‘’, zobowiązane są do terminowego złożenia wniosku w ARiMR w Biłgoraju.

 

Wszystkie aktualizacje i dodatkowe informacje będą udostępniane na bieżąco na stronie - www.turobin.pl

W sprawach związanych z odśnieżaniem dróg gminnych,


prosimy kontaktować się z panem Józefem Mrozem,


nr tel.: 509 903 858

W trosce o zdrowie naszych mieszkańców  i przestrzeganie obowiązującego w Polsce prawa Gmina Turobin wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy w większości są świadomi, jak bardzo szkodliwe dla zdrowia i życia jest spalanie śmieci w piecu przypomina, iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach. Spalanie odpadów jest łamaniem prawa i szkodzi środowisku oraz mieszkańcom, którzy wdychają zanieczyszczone w ten sposób powietrze.

Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.): kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współpalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Nr.

JEDNOSTKA OSP

DATA

GODZINA

1

Czernięcin Główny

12/01/2019

17:00

2

Czernięcin Poduchowny

12/01/2019

17:00

3

Nowa Wieś

12/01/2019

17:00

4

Zabłocie

12/01/2019

17:00

5

Załawcze

19/01/2019

17:00

6

Rokitów

19/01/2019

17:00

7

Przedmieście Szczebrzeszyńskie

19/01/2019

17:00

8

Żurawie

01/02/2019

18:00

9

Gaj Czernięciński

26/01/2019

17:00

10

Wólka Czernięcińska

26/01/2019

17:00

11

Żabno

02/02/2019

17:00

12

Guzówka-Kolonia

02/02/2019

17:00

13

Tarnawa Mała

02/02/2019

17:00

14

Tarnawa Duża

02/02/2019

17:00

15

Gródki Pierwsze

Gródki Drugie

09/02/2019

17:00

16

Huta Turobińska

09/02/2019

17:00

17

Tokary

09/02/2019

17:00

18

Turobin

16/02/2019

17:00

6 stycznia 2019 r. z okazji Święta Trzech Króli w Turobinie odbył się Orszak Trzech Króli. Uroczystość rozpoczęła się koncertem Kapeli Turobińskiej pod przewodnictwem Pani Edyty Prokopiuk. Mszę św. celebrował ksiądz dziekan Władysław Trubicki. Po mszy św. ulicami Turobina przeszedł orszak na czele ze św. Rodziną, w którą wcielili się: Małgorzata, Kamil i Jakub Jarmuł.

Role trzech króli odgrywali radni gminy: Kacpra - Damian Fiut, Melchiora – Roman Król, Baltazara – Radosław Tołpa., królem Herodem został Ryszard Marek.

Młodzież, radni gminy oraz wójt gminy Andrzej Kozina podczas orszaku czytali rozważania. Zwieńczeniem uroczystości był wspólny opłatek w kościele połączony z kolędowaniem Kapeli Turobińskiej.

DSC_2183
DSC_2183
DSC_2186
DSC_2186
DSC_2192
DSC_2192
DSC_2203
DSC_2203
DSC_2205
DSC_2205
DSC_2207
DSC_2207
DSC_2209
DSC_2209
DSC_2214
DSC_2214
DSC_2217
DSC_2217
DSC_2224
DSC_2224
DSC_2255
DSC_2255
DSC_2257
DSC_2257
DSC_2270
DSC_2270
DSC_2276
DSC_2276
DSC_2279
DSC_2279
DSC_2356
DSC_2356
DSC_2361
DSC_2361
DSC_2366
DSC_2366
DSC_2370
DSC_2370
DSC_2381
DSC_2381
DSC_2385
DSC_2385
DSC_2393
DSC_2393
DSC_2416
DSC_2416
DSC_2448
DSC_2448
DSC_2457
DSC_2457
DSC_2483
DSC_2483
DSC_2489
DSC_2489
DSC_2500
DSC_2500
DSC_2530
DSC_2530
DSC_2534
DSC_2534
DSC_2535
DSC_2535
DSC_2544
DSC_2544
fot. M. Banaszak

Podkategorie