Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2017 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Turobinie .

Szkoła Podstawowa im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie bierze udział w konkursie EXTRA SZKOLNA STOŁÓWKA w ramach akcji „Extra szkolna stołówka z Delmą Extra”.

Organizatorzy pragną poprawić warunki wydawania posiłków w szkołach podstawowych na terenie Polski. Każdy może zagłosować na szkołę w Czernięcinie, aby dzieciaki mogły spożywać posiłki w estetycznym, bezpiecznym i czystym pomieszczeniu.

Wójt Gminy, Rada Gminy i Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają na Dzień Kobiet 5 marca 2017 r. godzina 12.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie. 

Spotkanie uświetnią występy Kapeli Turobińskiej i uczniów szkół z terenu gminy a na przybyłe Panie czekają słodkości i miła niespodzianka.

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim pragnie poinformować o realizacji kolejnego projektu - “ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW”, w którym do udziału zaprasza osoby młode od 15 do 29 r.ż., pozostające bez pracy, niezarejestrowane w urzędach pracy w tym: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach, zwłaszcza nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu.

Projekt „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim. Projekt oferuje wsparcie w postaci dotacji, warsztatów szkoleniowych oraz wsparcie pomostowe.

Podkategorie