Opracowano na podstawie:
- USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 )
- USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)

14 stycznia 2017 r. rozpoczął się VII Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych w Domu Kultury LSM w Lublinie. Gminę Turobin reprezentowały trzy grupy: amatorski zespół teatralny i Kapela Turobińska z Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zespół z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turobinie.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju zaprasza na kurs chemizacyjny, który odbędzie się w dniach 16 i 17 stycznia 2017 r. o godzinie 9:00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy Turobin. Koszt - 100 zł. 

6 stycznia 2017 r. po raz pierwszy w Turobinie odbył się Orszak Trzech króli, zorganizowany przez Parafię pw. św. Dominika w Turobinie, władze gminy Turobin, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz szkoły. Mimo siarczystego mrozu, punktualnie o 10.30 spotkaliśmy się przy remizie OSP, by podjąć symboliczną wędrówkę z Mędrcami do betlejemskiej stajenki.

Urząd Gminy w Turobinie przypomina mieszkańcom gminy Turobin, że zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8,poz.31) właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, lub wyrobu zawierające azbest, jest zobowiązany do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Podkategorie