W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego brali udział w licznych konkursach, zarówno wewnątrzszkolnych jak i o zasięgu powiatowym i wojewódzkim.

25 stycznia 2015 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 50 lecia małżeństw z Gminy Turobin. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. celebrowaną przez księdza dziekana Władysława Trubickiego. Homilię wygłosił ksiądz Marcin Bogacz. Tradycyjnie podczas nabożeństwa odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Świętujące pary otrzymały od księdza proboszcza pamiątkowe dyplomy.

Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od litra oleju.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2013 r. , poz. 594  z późniejszymi zmianami) Przewodniczący Rady zwołuje  III Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie SP. z.o.o. w roku 2015 będzie prowadzić skup gorczycy białej i czarnej. Cena gorczycy w przybliżeniu: białej 2,60 zł netto i czarnej 3,30 zł netto.

Więcej informacji uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 pod numerem telefonu: 83/ 355 17 96.

Podkategorie