„Misja Przyroda" to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którego celem jest budowanie wśród młodzieży wiejskiej świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju.

Lista kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie biłgorajskim, okręg nr 33 w Turobinie

WYBORY DO IZBY  ROLNICZEJ

31 maja 2015 r.w godz. 800 – 1800
w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy  w Turobinie  w  pokoju nr 2

odbędą się wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

Podkategorie