W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na dziennik podawczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie wpłynęło 454 wniosków o świadczenie wychowawcze, z czego 5 w formie elektronicznej. Rozpatrzonych zostało 447 wniosków o świadczenie wychowawcze, natomiast 7 wniosków przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w celu rozstrzygnięcia przez Marszałka Województwa Lubelskiego czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wójt Gminy Turobin informuje, że w dniach od 24 lutego 2017 r. do 03 marca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Turobin do nowego ustroju szkolnego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez wypełnienie ankiet – formularzy uwag/propozycji dostępnych w Zespole Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Turobinie, ul. Piłsudskiego 34 oraz na stronie internetowej gminy.

W sobotę 11 lutego 2017 roku w sali gimnastycznej ZSOiZ w Turobinie odbył się jedenasty Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły. Celem tej sportowej rywalizacji była integracja środowiska lokalnego, promocja aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym oraz sportowa rywalizacja. W zawodach wzięło udział ponad 50 uczestników.

Termin zgromadzenia : 26 luty 2017 r. godz. 11.00 - 13.00

Cel zgromadzenia: Upamiętnienie żołnierzy wyklętych oraz propagowanie biegania 

Miejsce: przemarsz - bieg następującymi ulicami Turobina: zbiórka przy kościele parafialnym – ul. Kościelna – Rzeczna – Rynek – Kościelna – zakończenie przy kościele parafialnym.

Podkategorie