Wójt Gminy Turobin informuje, że w dniach od 21  lipca 2017 r.  do 3 sierpnia 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Turobin.

Link do strony organizującej bieg: http://www.biegiemprzezswiat.pl/index.php/trasa-biegu-mapy-i-daty

Podkategorie