16 grudnia 2018 r. w Turobinie odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem kadencji Wójta Gminy Turobin i nowo wybranych radnych Rady Gminy połączone z otwarciem ul. Kościelnej.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Św. Dominika w Turobinie sprawowana przez ks. Dziekana Władysława Trubickiego w intencji Wójta i radnych Rady Gminy. Mszę poprzedził montaż słowno-muzyczny przygotowany przez dzieci i młodzież szkolną z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie. Drugą część uroczystości stanowiło poświęcenie i odsłonięcie przebudowanej ulicy Kościelnej w Turobinie. Nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonał Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wraz z parlamentarzystami: Sławomirem Zawiślakiem, przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Mrozem , zastępcą przewodniczącego Zofią Łukasik oraz radnymi: Beatą Warda, Teresą Bęcała, Stanisławem Górnym, Andrzejem Krawiec, Ryszardem Marek, Radosławem Tołpa, Eugeniuszem Snopek, Romanem Król, Adamem Romańskim, Damianem Fiut, Marcinem Szafraniec, Józefem Gąbka i Zdzisławem Zwolak, radnym powiatowym: Marcinem Kuligiem i wójtem gminy Andrzejem Koziną a następnie poświęcenie drogi przez ks. Kan Władysława Trubickiego.

Wojewoda Lubelski Prof. Przemysław Czarnek pogratulował wójtowi oraz Radzie Gminy „takiego rozpoczęcia kadencji” a także poinformował zgromadzonych mieszkańców o wysokości środków z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych w 2019 r. Dodał, że: „wiele tych środków trafi na remont dróg do Gminy Turobin.”

Poseł Sławomir Zawiślak zaznaczył że wsparcie rządu Prawa i Sprawiedliwości na drogi lokalne będzie większe niż to było w latach poprzednich, będziemy wspierać takie gminy jak Gmina Turobin.

Przebudowa ulicy Kościelnej została zrealizowana dzięki dofinansowaniu z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury. Koszt realizacji tego zadania wyniósł ok. 800 000 tys. zł, z czego 80% tych środków gmina Turobin otrzymała z programu realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Gmina Turobin dołożyła do tego zadania tylko 20 %, dzięki wsparciu Wojewody Lubelskiego w roku 2018 wykonaliśmy także budowę wąwozówki , powodziówki oraz przebudowaliśmy most w Żurawiu, wsparcie tej inwestycji to około 1 mln złotych.

Ostatnim punktem tej uroczystości był Pierwszy Marsz Niepodległości ulicami Turobina zakończony przy Krzyżu w Parku Armii Krajowej. W marszu uczestniczyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy. Całą uroczystość zakończył koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry dętej.

Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (87)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (87)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (95)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (95)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (103)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (103)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (113)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (113)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (122)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (122)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (126)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (126)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (127)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (127)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (128)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (128)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (138)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (138)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (140)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (140)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (141)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (141)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (143)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (143)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (144)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (144)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (145)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (145)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (149)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (149)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (150)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (150)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (153)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (153)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (166)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (166)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (169)
Poświęcenie ul. Kościelnej-16.12.2018 r (169)
fot. Marek Banaszak

W dniu 7 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina wraz z Z-cą Przewodniczącego Rady – Zofią Łukasik i radnymi Gminy Turobin: Teresą Bęcała, Romanem Królem, Damianem Fiut i Adamem Romańskim w towarzystwie św. Mikołaja odwiedzili wszystkie szkoły na terenie gminy. Był to dla dzieci jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku. 584 dzieci zostało obdarowanych prezentami. Dzieci z entuzjazmem przyjęły gości. Mikołaj przyniósł również słodkie upominki dla nauczycieli.

_DSC3394
_DSC3394
DSC_0035
DSC_0035
DSC_0043
DSC_0043
DSC_0116
DSC_0116
DSC_0166
DSC_0166
DSC_0254
DSC_0254
DSC_9646
DSC_9646
DSC_9670
DSC_9670
x 57
x 57
Fot. Marek Banaszak

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie organizuje zimowisko dla dzieci rolników, dofinansowane z KRUS.

Miejsce zimowiska:        Poronin

Termin:                               09.02.2019 – 18.02.2019

Koszt zimowiska:           300,00 zł.

Liczba miejsc ograniczona.

Termin zgłaszania dzieci:  28 grudnia 2018 r.

 

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

  • data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2003 r. (wiek – do 16 lat)
  • jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS

(Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

 Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno – rentowym wyklucza z możliwości dofinansowania zimowiska.

 Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska (ubezpieczenie nie może kończyć się przed zakończeniem zimowiska).

  •  dostarczenie kompletu dokumentów (1. zaświadczenie z placówki KRUS o podleganiu ubezpieczeniu, 2. karta uczestnika, 3. zgody RODO itp. – wg. naszych wzorów dostępne w Urzędzie Gminy w Turobinie. Pokój nr 7

Podkategorie