W ostatnim okresie na terenie naszej Gminy nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po miejscowościach, często narażając na niebezpieczeństwo użytkowników dróg, mieszkańców, a szczególnie dzieci. W zdecydowanej większości przypadków zwierzęta mają swoich właścicieli, a pojawiające się

tzw.” bezdomne psy” to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane.

14 stycznia 2018 r. zespoły: Turobiniacy (zespół teatralny) i Kapela Turobińska z Gminnej Biblioteki Publicznej w Turobinie wzięły udział w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Domu Kultury LSM w Lublinie. Nasze zespoły wystawiły widowiska obrzędowe: Kapela Turobińska Kolędę a Turobiniacy Wigilię polską, wystawioną wcześniej w Turobinie podczas Gminnej wieczerzy wigilijnej. Cechą wyróżniającą nasze zespoły spośród innych jest to, że są to zespoły wielopokoleniowe, skupiające osoby starsze, młodzież i dzieci. W tym roku nastawiliśmy się na pokazanie tego szczególnego dnia w roku, wigilii Bożego Narodzenia. Kapela skupiła się na staropolskim zwyczaju kolędowania, które jest jeszcze kultywowane ale w bardzo ograniczonym zakresie. Rzadko się zdarza, by kolędnicy odwiedzający domy prezentowali na przykład Herody. Kapela przypomniała, jak dawniej wyglądało kolędowanie. Na scenie pojawił się król Herod, Anioły, Diabeł, Śmierć, Żyd, koza i wiele innych postaci. Nie zabrakło instrumentów muzycznych i starych, zapomnianych już kolęd.

Natomiast Wigilia polska to jeden dzień z życia domu, dzień niby taki jak wszystkie inne a jednak wyjątkowy, dzień, z którym wiąże się wiele opowieści, tradycji, zwyczajów, kiedy według starych przekazów niektórych rzeczy robić się nie powinno i takich, które trzeba wykonać koniecznie. Pokazaliśmy przygotowania do wieczerzy. Na kuchence płonął ogień, po sali rozszedł się aromatyczny zapach smażonej cebulki, mężczyźni wyruszyli do lasu po drzewko, chłopcy sprzątali podwórze i rąbali drewno na opał a kobiety przygotowywały wieczerzę. Nie zapomniano o umyciu twarzy w zimnej wodzie z monetami, o odwiedzeniu sąsiadów przez mężczyzn, o wyłożeniu podłogi sianem i postawieniu w kącie chaty snopu zboża. Gospodynie uczyły dziewczynki lepienia uszek do barszczu i pierogów, dla publiczności przygotowano tradycyjną kapustę z grzybami a w trakcie spektaklu wspominano jeszcze inne zwyczaje związane z wigilią Bożego Narodzenia. Turobiniacy – sceniczna rodzina zgromadzili się przy wspólnym stole, gdzie tak, jak w większości polskich domów odczytano fragment Ewangelii, zaśpiewano kolędę, po czym wszyscy usiedli do wieczerzy.

Przedstawienie Wigilia polska zyskało uznanie w oczach Jurorów , którzy nagrodzili zespół III miejscem. Jest to sukces naszego zespołu, gdyż w Przeglądzie wzięło udział ponad 30 zespołów i grup kolędniczych z całej Polski.

Gratulujemy

 

IMG_5589
IMG_5589
IMG_5598
IMG_5598
IMG_5600
IMG_5600
IMG_5602
IMG_5602
IMG_5606
IMG_5606
IMG_5611
IMG_5611
IMG_5561
IMG_5561
IMG_5562
IMG_5562
IMG_5567
IMG_5567
IMG_5569
IMG_5569
IMG_5571
IMG_5571
IMG_5573
IMG_5573

Informujemy, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych 
im. Teresy Kras organizuje ferie dla dzieci rolników w Białym Dunajcu

 w dniach 29 styczeń 2018 r. - 7 luty 2018 r.


Z wypoczynku mogą skorzystać dzieci urodzone po 8 lutego 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.


Koszt ferii - 200,00 zł.


Opłata zawiera:

  • Transport w obie strony
  • Zakwaterowanie 
  • Wyżywienie (5 posiłków dziennie)
  • Opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
  • Opiekę medyczną, przewodnika, ratownika
  • Ubezpieczenie NNW
  • Program program profilaktyki zdrowotnej

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 84 68-33-335 w. 24 
lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Turobin do dnia 17 stycznia 2018 r.

Podkategorie