Wójt Gminy Turobin podaje do publicznej wiadomości, że do dnia 20 lutego 2019 r. przyjmuje oświadczenia mieszkańców gminy Turobin o wyrażeniu zgody na budowę na własnej działce stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY.

Oświadczenia, w których należy wypełnić numer i położenie działki, znajdują się w biurze podawczym Urzędu Gminy Turobin.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw oraz na BIP Gminy Turobin.

31 stycznia 2019 roku Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina, wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Zofią Łukasik i Radnymi: Radosławem Tołpa, Damianem Fiut, Eugeniuszem Snopek, Adamem Romańskim, wziął udział w koncercie kolęd dawnych pt "Dla Ciebie Polsko", który odbył się w sali błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego prof. Przemysława Czarnka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Tesresy Misiuk. W koncercie wzięli udział również:  Minister Rolnictwa - Jan Krzysztof Ardanowski,  Wojewoda Lubelski - prof. Przemysław Czarnek, Senator RP - Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm RP - Jerzy Bielecki,  Marszałek Województwa Lubelskiego - Jarosław Stawiarski,  Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - Agata Grula, Wizytatorzy Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie - Elżbieta Michalczuk i Elżbieta Fim, Dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Archidiecezji Lubelskiej - ks. Krzysztof Gałan, ks. dziekan Władysław Trubicki, ks. Zbigniew Zarzeczny, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernięcinie - Małgorzata Sikora, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie - Wiesław Białek i uczniowie z powyższych szkół. Kapela pod kierownictwem Pani Edyty Prokopiuk wykonała ponad 1,5 godzinny występ. 

DSC_4971 kopia
DSC_4971 kopia
DSC_4979
DSC_4979
DSC_5039
DSC_5039
DSC_5055
DSC_5055
DSC_5131
DSC_5131
DSC_5204
DSC_5204
DSC_5208
DSC_5208
DSC_5238
DSC_5238
DSC_5239
DSC_5239
DSC_5245
DSC_5245
DSC_5261 kopia
DSC_5261 kopia
DSC_5277
DSC_5277

Podkategorie