Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od litra oleju.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2013 r. , poz. 594  z późniejszymi zmianami) Przewodniczący Rady zwołuje  III Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Wytwórnia Octu i Musztardy w Parczewie SP. z.o.o. w roku 2015 będzie prowadzić skup gorczycy białej i czarnej. Cena gorczycy w przybliżeniu: białej 2,60 zł netto i czarnej 3,30 zł netto.

Więcej informacji uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 pod numerem telefonu: 83/ 355 17 96.

10 stycznia 2015 r. zespół obrzędowy z Turobina, działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej wziął udział w V Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie. Zaprezentowano Herody, czyli ludowe przedstawienie bożonarodzeniowe. Decyzją jury, zespół zajął zaszczytne II miejsce. W Przeglądzie brało udział kilkadziesiąt zespołów, zatem zdobycie tak wysokiej lokaty jest wielkim wyróżnieniem.

Podkategorie