Harmonogram

walnych zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy  TUROBIN w okresie od 17.01.2020 r. do 02.02.2020 r.

10 stycznia 2020 r. mieszkańcy gminy Turobin spotkali się na Turobińskim kolędowaniu, zorganizowanym z inicjatywy wójta gminy przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Zespół Szkół w Turobinie. Gospodarz uroczystości – Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina serdecznie powitał przybyłych gości, po czym  zaśpiewaliśmy jedną z najstarszych i najpiękniejszych polskich kolęd Wśród nocnej ciszy.

Podkategorie