WYBORY DO IZBY  ROLNICZEJ

31 maja 2015 r.w godz. 800 – 1800
w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy  w Turobinie  w  pokoju nr 2

odbędą się wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

O 9.30 w niedzielę 3 maja 2015 r. władze gminy z Wójtem Gminy Eugeniuszem Krukowskim i Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym na czele, zaproszeni goście, w tym radni powiatowi, poczty sztandarowe, radni, sołtysi, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i mieszkańcy gminy Turobin zebrali się w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej, by wspólnie udać się do kościoła parafialnego p.w. św. Dominika w Turobinie.

Podkategorie