Informacja uzupełniająca: długość realizacyjna odcinka drogi nr 109100L – ok. 1,062 km. oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w kiermaszu świątecznym w Biłgoraju zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju i Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.

Rusza kolejny i OSTATNI nabór wniosków na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest: "Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania."

Podkategorie