Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2013 r , poz. 594  z późniejszymi zmianami) Przewodniczący Rady zwołuje  IV Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Podkategorie