6 maja 2018 r. odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 90 – lecia OSP i 74 rocznicy bombardowania Tokar. Rozpoczęły się od złożenia przez Komendanta Gminnego OSP Leszka Wojtasia uroczystego  raportu o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Raport przyjął Prezes Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Biłgoraju brygadier Mieczysław Skura.

Po złożeniu raportu nastąpiło uroczyste podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W tym czasie orkiestra dęta odegrała hymn państwowy.

Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski serdecznie powitał przybyłych na uroczystości gości: duchownych, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Olszówkę, przedstawicieli władz wojewódzkich, Starostę Powiatowego Kazimierza Pateraka, przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej i Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, Dowódcę 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu mjr Wojciecha Bryknera, przedstawicieli środowisk kombatanckich, Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów Chłopskich Władysława Rokickiego, który w tym roku skończy 101 lat, radnych i sołtysów gminy Turobin, kierowników jednostek organizacyjnych, jednostki OSP z terenu gminy Turobin, Zarząd OSP z Chrzanowa i z Otroczy oraz wszystkich, którzy przybyli do Tokar, by wspólnie świętować piękny jubileusz jednostki OSP oraz dać wyraz pamięci o wydarzeniach z maja 1944 r. Po powitaniu Pana Wójta rozpoczęła się Msza Św., którą celebrowali: ksiądz Adam Puścizna, ksiądz Dziekan Władysław Trubicki i ksiądz Paweł Zdybel. Homilię wygłosił ksiądz kanonik Eugeniusz Ziajko. W homilii ksiądz kanonik odniósł się do ofiarnej służby druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy zawsze spieszą z pomocą, ratują ludzkie życie i mienie, chronią ale też mają czynny wkład w prace społeczne i zwłaszcza dawniej, w życie kulturalne lokalnych społeczności. Łączą pracę zawodową, obowiązki gospodarskie ze służbą kościołowi i ludziom. Jubileusz 90 – lecia jest najlepszym dowodem na to, ze tradycja OSP jest wciąż żywa a wyznawane wartości są uniwersalne i cenione w każdym czasie i w każdym ustroju. Ksiądz przywołał też pamięć wydarzeń z maja 1944 r. opierając się na zapiskach swojego ojca i ustnym przekazie mieszkańców wsi Tokary. Przywołał pamięć ofiar bombardowania i innych ofiar II wojny światowej, którzy zginęli w walce, za karę, że odważyli się chronić słabszych od siebie i prześladowanych, zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych, zaginionych. Wojna zebrała krwawe żniwo ale też wyzwalała w ludziach najlepsze instynkty i cechy: bohaterstwo, ofiarność, bezinteresowną pomoc. Trzydniowe naloty zrównały wieś Tokary z ziemią. Ci, którym udało się uciec i schronić w okolicznych lasach, zastali po powrocie ruiny i zgliszcza. A jednak zostali i tym zwyciężyli hitlerowskiego oprawcę, odbudowali domy, obsiali pola i mimo braku przychylności władz dali sobie radę. Pamięć wydarzeń z 1944 r. jest nadal żywa, tak jak pamięć tych, którzy mieli ogromny wkład w odbudowanie wsi i jej rozwój.

Po nabożeństwie druh Józef Zdybel odczytał historię jednostki OSP w Tokarach, po czym nastąpił długo wyczekiwany moment nagrodzenia strażaków z Tokar za ich ofiarną służbę.

Złotym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhów: Jacka Białka i Józefa Czerpaka.

Brązowy medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Barbara Dubiel, Andrzej Hawryło, Izabela Mróz, Adam Stanicki, Jarosław Stanicki, Marcin Styk, Piotr Wieleba i Marcin Wlizło.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP nadało odznaki „Strażak Wzorowy”. Otrzymali je: Daniel Dycha, Paweł Fijałkowski, Kamil Gawron, Mariusz Satowski, Andrzej Zając.

Wójt Gminy Turobin wręczył także statuetkę jubileuszową z okazji 90 rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach.

Nie wszyscy zaproszeni goście mogli uczestniczyć w uroczystości ale złożyli wyrazy szacunku i gratulacje pięknego jubileuszu poprzez przysłanie listów gratulacyjnych.

Kolejnym elementem uroczystości były przemówienia okolicznościowe. W imieniu Wojewody Lubelskiego, Andrzej Kozina odczytał list z serdecznymi podziękowaniami za 90 lat służby Bogu i ludziom oraz życzeniami dalszych pięknych jubileuszy. Następnie głos zabrali: Starosta powiatu biłgorajskiego Kazimierz Paterak, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Zdzisław Podkański, Z – ca Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju st. Bryg. Mirosław Bury, Piotr Olszówka, Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski. Miłym zaskoczeniem było wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Batalionów Chłopskich Władysława Rokickiego, który jako uczestnik kampanii wrześniowej przypomniał o straceńczej odwadze młodych z jego pokolenia, o ruchach wojsk, stoczonych potyczkach, przypomniał ofiary II wojny światowej. Podobnie jak przedmówcy w ciepłych słowach podziękował druhom za stanie na straży pokoju i bezpieczeństwa i życzył im wytrwałości w dalszej pracy dla wspólnego dobra.

Jednostka OSP w Tokarach może poszczycić się zakupem samochodu pożarniczego. Jego poświęcenia dokonał ksiądz Dziekan Władysław Trubicki.

W dowód pamięci i szacunku dla tych, którzy zginęli podczas bombardowania, przybyli na uroczystość goście złożyli okolicznościowe wieńce przy pomniku, postawionym w 40 – tą rocznice bombardowania przez społeczeństwo Tokar i koło ZBOWiD w Turobinie. Kwiaty złożyli: Wojewoda Lubelski, reprezentowany przez Andrzeja Kozinę, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Zdzisław Podkański, Wójt Gminy Turobin, Rada Gminy Turobin, Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie,Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Lublinie oddział Turobin,.

Po złożeniu wieńców głos zabrał Prezes OSP w Tokarach, druh Marian Pizoń, który bardzo serdecznie podziękował wszystkim za przybycie i za pomoc w organizacji uroczystości.

Zwieńczeniem spotkania była prezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Tadeusza Zieleniewskiego. Grupa budziła duże zainteresowanie. Zaprezentowała pokaz musztry pieszej i konnej. Dla młodszych i dzieci było to wielką atrakcją i lekcją historii, gdyż Panowie prezentowali pełne umundurowanie i wyposażenie takie jak żołnierze Wojska polskiego we wrześniu 1939 r. Prezentacja koni zachwycająca, ale plac zbyt mały, by można było poznać ich rzeczywiste możliwości. Grupa w znacznej części była zmotoryzowana. Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć pojazdy pochodzące z II wojny światowej (sprawne). Starsi widzowiepatrzyli na pokaz ze wzruszeniem. Równie dużym zainteresowaniem cieszył się występ wokalny grupy, która zaprezentowała, nieco mniej znane piosenki żołnierskie z okresu II wojny światowej.

Po występie nastąpiło przegrupowanie jednostek i wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do remizy OSP na poczęstunek – pyszną, wojskową grochówkę.

IMG_6219
IMG_6219
IMG_6223
IMG_6223
IMG_6229
IMG_6229
IMG_5928
IMG_5928
IMG_5947
IMG_5947
IMG_5957
IMG_5957
IMG_5959
IMG_5959
IMG_5980
IMG_5980
IMG_6001
IMG_6001
IMG_6006
IMG_6006
IMG_6008
IMG_6008
IMG_6011
IMG_6011
IMG_6016
IMG_6016
IMG_6019
IMG_6019
IMG_6023
IMG_6023
IMG_6027
IMG_6027
IMG_6031
IMG_6031
IMG_6034
IMG_6034
IMG_6035
IMG_6035
IMG_6039
IMG_6039
IMG_6041
IMG_6041
IMG_6044
IMG_6044
IMG_6049
IMG_6049
IMG_6055
IMG_6055
IMG_6058
IMG_6058
IMG_6072
IMG_6072
IMG_6076
IMG_6076
IMG_6084
IMG_6084
IMG_6101
IMG_6101
IMG_6104
IMG_6104
IMG_6106
IMG_6106
IMG_6108
IMG_6108
IMG_6109
IMG_6109
IMG_6111
IMG_6111
IMG_6113
IMG_6113
IMG_6121
IMG_6121
IMG_6135
IMG_6135
IMG_6139
IMG_6139
IMG_6141
IMG_6141
IMG_6144
IMG_6144
IMG_6145
IMG_6145
IMG_6150
IMG_6150
IMG_6159
IMG_6159
IMG_6164
IMG_6164
IMG_6165
IMG_6165
IMG_6171
IMG_6171
IMG_6172
IMG_6172
IMG_6173
IMG_6173
IMG_6177
IMG_6177
IMG_6178
IMG_6178

Dnia 3 maja w Gminie Turobin uroczyście świętowano  227 rocznicę uchwalenia Konstytucji majowej.  Obchody związane z tym świętem mają w naszej Gminie kilkudziesięcioletnią tradycję. W świąteczne przedpołudnie w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej zebrali się uczestnicy uroczystości: władze gminy z Wójtem Gminy Turobin Eugeniuszem Krukowskim i  Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym, radni powiatowi, radni i sołtysi Gminy Turobin,  poczty sztandarowe, jednostki OSP z terenu gminy, kierownicy jednostek, mieszkańcy Turobina i okolic. Uczestnicy przemaszerowali do kościoła p.w. św. Dominika w Turobinie, by wziąć udział we Mszy Św. w intencji Ojczyzny.

Przed nabożeństwem młodzież gimnazjalna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie zaprezentowała montaż słowno – muzyczny oddający cześć twórcom Konstytucji 3 Maja oraz wszystkim tym, dla których troska o dobro Ojczyzny była najwyższym prawem. Mszę św. celebrował Ksiądz Dziekan Władysław Trubicki, a homilię wygłosił diakon Dawid Lebowa. Nawiązując do Ewangelii i obchodzonego w tym dniu w kościele katolickim święta Matki Boskiej Królowej Polski, mówił o obowiązkach względem Ojczyzny, o ponadczasowych wartościach, głęboko zakorzenionych w sercach Polaków, o potrzebie jedności dla wspólnego dobra, kosztem pracy i poświęcenia, o potrzebie uczciwości w codziennym życiu.

Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Turobińskiego Panteonu, w cieniu prawie dwustuletniej kapliczki św. Marka, u stóp repliki krzyża powstańczego. Po odśpiewaniu hymnu Polski głos zabrał Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski, który nawiązał do słów poety Ignacego Krasickiego „Byle Cię można wspomóc, byle wspierać,/ Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”. Obecnie nie musimy umierać na barykadach, składać ofiary z życia. Dzisiejszy patriotyzm to budowanie lepszego jutra na fundamencie narodowych tradycji. Wójt przypomniał wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, podkreślił jej nowatorski charakter i znaczenie dla przyszłych pokoleń. Rola i znaczenie Konstytucji 3 Maja były mottem przewodnim Odezwy Wojewody Lubelskiego, odczytanej przez Radnego Powiatowego Andrzeja Kozinę.

Wyrazem szacunku, czci i pamięci nie tylko o twórcach Konstytucji 3 Maja, ale też o przodkach spoczywających na terenie Turobińskiego Panteonu było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy krzyżu. Wiązanki złożyli: Wójt Gminy Turobin, Rada Gminy Turobin, w imieniu Wojewody Lubelskiego radny powiatowy, delegacje ze szkół gminnych: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turobinie, Szkoły Podstawowej w Czernięcinie i Szkoły Podstawowej w Gródkach oraz Pan Tomasz Kulesza.

Wójt Gminy Eugeniusz Krukowski złożył serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom uroczystości.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert Kapeli Turobińskiej.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25

W piękną, słoneczną niedzielę 29 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość 50 – lecia małżeństw z gminy Turobin. W intencji Jubilatów została odprawiona Msza Św., którą celebrował Ksiądz Dziekan Władysław Trubicki a homilię wygłosił diakon Dawid Lebowa. Podczas nabożeństwa odbyło się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Małżonkowie zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami.  Po Mszy Świętej Jubilaci i zaproszeni goście udali się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Cieśla serdecznie powitała przybyłe pary i zaproszonych gości, informując, że tym roku jubileusz 50 – lecia małżeństw obchodzą:

Stefania i Jan Antończak,

Bogumiła i Józef Bida,

Krystyna i Mieczysław Cieśla,

Janina i Stanisław Dziura,

Teresa i Julian Kozyra,

Anna i Stanisław Liwak,

Irena i Tadeusz Łagód,

Elżbieta i Stanisław Mączka,

Alicja i Piotr Michalscy,

Krystyna i Stanisław Omiotek,

Irena i Marian Paklepa,

Marianna i Jan Szałata,

Krystyna i Bogusław Wójtowicz,

Janina i Mieczysław Zawiślak.

Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski pogratulował małżonkom pięknego jubileuszu. Wspomniał, że rocznica ślubu to czas refleksji, wspomnień, podsumowania wspólnych osiągnięć kilkudziesięciu lat w małżeństwie. Tak długie pożycie to dowód wzajemnego zaufania i zrozumienia. Dziś, w dobie „kryzysu rodziny” wspólne przeżycie kilkudziesięciu lat wydaje się czymś wyjątkowym. Tym bardziej należy z szacunkiem pochylić się  przed tymi, którym się to udało.

Wyrazem szacunku i uznania był montaż słowno – muzyczny, przygotowany przez uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie. Liryczne utwory o miłości, wzajemnym poszanowaniu i oddaniu wprowadziły uczestników w nastrój zadumy i refleksji.

Zanim zaproszone pary zostały uhonorowane Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę,  małżonkowie złożyli sobie wzajemne podziękowania, po czym odśpiewano uroczyste „Sto lat” i wzniesiono toast lampką szampana. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski w asyście Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzaty Cieśla oraz Przewodniczącego Komisji Kultury i Oświaty Adama Romańskiego. Jubilaci otrzymali okolicznościowy dyplom, kwiaty i skromny upominek. Wójt Gminy Eugeniusz Krukowski złożył jubilatom najserdeczniejsze życzenia  wszelkiej pomyślności na dalsze wspólne lata wspólnego życia i kolejnych pięknych jubileuszy.

Na zaproszone pary czekał smaczny poczęstunek, zakończony jubileuszowym tortem. Były także zdjęcia, wspomnienia z tych pięćdziesięciu lat, które „minęły jak jeden dzień”. Spotkanie zwieńczyło wspólne zdjęcie jubilatów i władz gminy.

 

1
1
P4296901
P4296901
_DSC0453
_DSC0453
_DSC0461
_DSC0461
P4296927
P4296927
_DSC0743
_DSC0743
_DSC0735
_DSC0735
_DSC0467
_DSC0467
_DSC0469
_DSC0469
_DSC0511
_DSC0511
_DSC0503
_DSC0503
_DSC0499
_DSC0499
_DSC0509
_DSC0509
_DSC0501
_DSC0501
_DSC0464
_DSC0464
_DSC0517
_DSC0517
_DSC0505
_DSC0505
_DSC0497
_DSC0497
_DSC0513
_DSC0513
_DSC0507
_DSC0507
_DSC0734
_DSC0734
_DSC0749
_DSC0749
_DSC0745
_DSC0745
_DSC0751
_DSC0751
_DSC0476
_DSC0476
_DSC0491
_DSC0491
_DSC0692
_DSC0692
_DSC0684
_DSC0684
_DSC0676
_DSC0676
_DSC0647
_DSC0647
_DSC0628
_DSC0628
_DSC0545
_DSC0545
_DSC0568
_DSC0568
a
a
m
m
l
l
k
k
j
j
i
i
h
h
g
g
f
f
e
e
d
d
c
c
b
b
_DSC0755
_DSC0755

Podkategorie