24 września 2017 odbył się w Turobinie I Festiwal Piosenki Patriotycznej. Decyzją Organizatorów zrezygnowano z konkursowego charakteru Festiwalu. Obejmował on 13 prezentacji solistów, duetów, zespołów i chórów z instytucji oświatowych, kulturalnych i organizacji pozarządowych z terenu gminy Turobin i spoza niej.

Informujemy, że w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zaplanowany na 17 września Rajd Rowerowy nie odbędzie się.

Podkategorie