Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolnika- to święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy.

W dniu 15 sierpnia 2015 r. we wsi Guzówka-Kolonia odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne Gminy Turobin. Odświętny orszak utworzyły władze gminy, zaproszeni goście, grupy wieńcowe a zamknęły jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Turobin. Prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Zakrzewa korowód dożynkowy wyruszył spod Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Guzówce-Kolonii do kaplicy p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Guzówce, gdzie odbyła się Msza Święta Dziękczynna.

Mszę Świętą celebrował Wicedziekan Dekanatu Turobin, proboszcz parafii
z Czernięcina ksiądz Bolesław Stępnik. Homilię wygłosił ksiądz Krzysztof Krzyszczak z Łucki k/ Lubartowa. W nabożeństwie dziękczynnym uczestniczyły władze gminy z Wójtem Eugeniuszem Krukowskim, Rada Gminy z Przewodniczącym Stanisławem Górnym, zaproszeni goście oraz mieszkańcy.

Po homilii celebrant dokonał poświecenia dożynkowego chleba i przepięknych dożynkowych wieńców, wykonanych z płodów ziemi: zbóż, kwiatów, owoców i warzyw. Nabożeństwo uświetnił śpiew chóru parafialnego pod batutą Krzysztofa Polskiego oraz Orkiestra Dęta z Zakrzewa.

Po Mszy Świętej barwny korowód powrócił pod remizę OSP w Guzówce-Kolonii, gdzie odbyła się dalsza części uroczystości, rozpoczęta zagraną przez orkiestrę dętą pieśnią dożynkową „Plon niesiemy plon”.

Starostowie Dożynek Maria Fidzina i Robert Zielonka na ręce Gospodarza Gminy Turobin Eugeniusza Krukowskiego złożyli chleb, wyjątkowy dar, który w naszym kraju otoczony jest czcią i szacunkiem. Wójt Gminy podziękował za chleb, wyrażając życzenie, by na naszych stołach nigdy go nie zabrakło i byśmy w przyjaźni mogli dzielić się nim z innymi.

Ważną częścią dożynkowego święta była prezentacja wieńców nawiązująca do symboliki chrześcijańskiej i nauk Kościoła. W tym roku przepiękne wieńce zaprezentowały grupy wieńcowe z Czernięcina Głównego, Czernięcina Poduchownego, Elizówki, Guzówki, Guzówki – Kolonii, Gródek, Huty Turobińskiej i Rokitowa.

Po prezentacji wieńców głos zabrał Wójt Gminy Turobin Eugeniusz Krukowski, który powitał wszystkich przybyłych na uroczystość. W swoim przemówieniu podziękował rolnikom za ciężką i mozolną pracę na roli nawiązując do niekorzystnej koniunktury oraz kaprysów przyrody. Odniósł się również do kultywowania narodowych i lokalnych tradycji oraz zwyczajów. Życzył, by w zdrowiu i radości rolnicy zbierali owoce ciężkiej pracy, otrzymując za nią godziwą zapłatę.

Podziękowania skierował do sponsorów i darczyńców, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości, w tym szczególne podziękowania dla 16 Tczewskiego Batalionu Saperów z Niska, Kół Gospodyń Wiejskich z Guzówki – Kolonii i Elizówki, jednostek OSP i mieszkańców wymienionych miejscowości. Przekazał wyrazy uznania za pomoc w organizacji dożynek grupom wieńcowym, jednostkom OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich, pracownikom Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wójt Gminy Eugeniusz Krukowski wraz ze Starostą Biłgorajskim Marianem Tokarskim i Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Górnym wręczyli mieszkańcom Gminy Turobin odznaczenia. W pierwszej kolejności uhonorowano rolników, Panów: Stanisław Buszowski, Adam Góra, Józef Jaworski, Ryszard Kufel, Wiesław Kula, Tadeusz Tylus, Waldemar Zwolak odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. Następnie wręczono odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej Paniom: Lucynie Niścior i Teresie Źłób ”.

Ze słowami podziękowań i życzeń skierowanych do rolników zwrócili się zaproszeni goście: posłanka Genowefa Tokarska, poseł Sławomir Zawiślak, poseł Stanisław Żmijan, starosta biłgorajski Marian Tokarski oraz dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie Adam Rychliczek.

Dożynki w Gminie Turobin honorowym patronatem objął Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Starosta Biłgorajski Marian Tokarski. Patronat medialny zapewniła Nowa Gazeta Biłgorajska.

Część artystyczną przygotowały: Koła Gospodyń Wiejskich z Rokitowa i z Gródek oraz Gminny Zespół Śpiewaczy pod batutą Henryka Bochniaka.

Uczestnicy dożynek zostali zaproszeni na przygotowaną grochówkę, mogli również skorzystać z zaplecza gastronomicznego. Podczas uroczystości obejrzeć można było wystawę malarstwa Henryka Tomaszka „Spacer po dawnym i współczesnym Turobinie z ołówkiem
i kredką” oraz ekspozycję sprzętu wojskowego. Dla dzieci przygotowano atrakcje w postaci zamków dmuchanych i zjeżdżalni.

Nad bezpieczeństwem uczestników dożynek czuwali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Czernięcina Poduchownego i z Żabna.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się dyskoteka prowadzona przez Agencję Artystyczną Aktis.

1
2 - Kopia
3 - Kopia
4 - Kopia
5 - Kopia
6 - Kopia
7 - Kopia
8
9
10
11
13
14 - Kopia
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51