Firma Budownictwo Drogowe Piotr Groszek, Majdan Obleszcze zakończyła ralizację inwestycji pn.: Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciagu drogi gminnej nr 114965L od km 0+000 do km 0+940 w miejscowości Tarnawa Duża.

Zakres prac obejmował :

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni z płyt drogowych, 

- roboty wykończeniowe.

Został wykonany odcinek o długości 940 m. Koszt wraz z nadzorem inwestorskim wynosił  250 593,14 zł. w tym dotacja Wojewody Lubelskiego w wysokości 190 000,00 zł.

P9216294
P9216294
P9216293
P9216293
P7284717
P7284717
P7284720
P7284720
P7284724
P7284724
P7284725
P7284725
P7284727
P7284727

Firma SASS Zakład Remontowo - Budowlany Produkcyjno - Handlowo - Usługowy Ryszard Sass z Biłgoraja zakończyła realizację zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 109102L i nr 109106L w miejscowości Turobin (ul. Staszica, ul. Dekerta, ul. H. Górki).

Remont drogi wewnętrznej położonej na działce ozn. nr ewid. 1703/1 w miejscowości Turobin, ul. Piłsudskiego wraz z poszerzeniem wjazdu od drogi powiatowej nr 2900L, ozn. nr ewid. 1577/2.

19 października 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: Remont garażu remizy OSP w Tarnawie Dużej.