W miesiącu październiku firma InBud Solid Andrzej Banach , ul. Startowa 2/4, 22-460 Szczebrzeszyn zrealizował  zadanie przebudowy chodnika  położonego na działce ewidencyjnej nr 1880 i 1907  w miejscowości  Turobin ul. Sądowa.

Zakres prac obejmował: 

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie chodnika,
 4. roboty wykończeniowe.
Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 49 466,00 zł, w tym fundusz sołecki m. Turobin w wysokości 20 381,60 zł
20171020_100905
20171020_100905
20171020_100910
20171020_100910
20171020_100912
20171020_100912
20171020_100915
20171020_100915
20171020_100918
20171020_100918
20171020_100921
20171020_100921
20171020_100926
20171020_100926
20171020_100929
20171020_100929
20171020_124451
20171020_124451
20171020_124459
20171020_124459
20171020_124503
20171020_124503
20171020_124508
20171020_124508
20171020_124529
20171020_124529

W miesiącu wrześniu firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. Zamość zrealizowała zadanie przebudowy drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 3066 w miejscowości Czernięcin Główny od km 0+005 do km 0+478.

Zakres prac obejmował:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie podbudowy,
 4. wykonanie nawierzchni,
 5. utwardzenie poboczy.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 145 783,91 zł, w tym fundusz sołecki m. Czernięcin Główny w wysokości 21 191,65 zł

P9136654
P9136654
P9136655
P9136655

W miesiącu wrześniu firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. Zamość zrealizowała zadanie modernizacji drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 1695  w miejscowości  Gródki Pierwsze od km 0+000 do km 0+520.

Zakres prac obejmował:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie podbudowy,
 4. wykonanie nawierzchni,
 5. roboty wykończeniowe.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 144 707,53 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 20 000,00 zł.

20170918_143956
20170918_143956
20170918_144008
20170918_144008
20170918_144020
20170918_144020
20170918_144137
20170918_144137
20170918_144138
20170918_144138
20170918_144228
20170918_144228
20170918_144235
20170918_144235
20170921_071449
20170921_071449
20170921_071500
20170921_071500
20170921_071514
20170921_071514

W miesiącu wrześniu firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o. Zamość zrealizowała zadanie przebudowy drogi gminnej położonej na działce ewidencyjnej nr 1442  w miejscowości  Gródki Drugie.

Zakres prac obejmował:

 1. roboty przygotowawcze,
 2. roboty ziemne,
 3. wykonanie podbudowy,
 4. wykonanie nawierzchni,
 5. roboty wykończeniowe.

Koszt zadania wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 46 235,72 zł, w tym fundusz sołecki miejscowości Gródki Pierwsze i Gródki Drugie w wysokości 24 080,85 zł.

20170918_144252
20170918_144252
20170921_071428
20170921_071428
20170921_071435
20170921_071435