W miesiącu czerwcu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o. o. z Tomaszowa Lubelskiego zakończyła realizację inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem 109135L w miejscowości Czernięcin Poduchowny od km 0+002 do km 0+506 i od km 0+511 do km 1+339.

Zakres prac obejmował:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni,

- roboty wykończeniowe,

- wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza z poszerzonym poboczem.

 

Został wykonany odcinek o długości 1,332 km.

Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 352 016,45 zł.

P6286582
P6286582
P6286583
P6286583
P6286584
P6286584
P6286585
P6286585
P6286586
P6286586
P6286587
P6286587
P6286588
P6286588
P6286589
P6286589
P6286590
P6286590
P6286591
P6286591
P6286592
P6286592
P6286593
P6286593
P6286594
P6286594
P6286595
P6286595