Szczegóły pod adresem URL: www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017 

         

WYBORCO!

W celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców !

W związku z pojawiającymi się sygnałami o posługiwaniu się przez obywateli polskich dowodami osobistymi, które zostały zgłoszone jako utracone a potem odnalezione informuję, że dowód zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony w rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.