Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów z terenu nieruchomości - osoby fizycznej.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody oraz Ustawą o lasach z dnia 30 grudnia 2016 r. właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia dokonać na własnej posesji wycinki drzew i krzewów.