Gminny Program Rewitalizacji Gminy TUROBIN

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz.1777) Wójt Gminy TUROBIN  zawiadamia, że od dn. 12 maja 2017 rozpoczną się  konsultację społeczne projektu uchwały Rady Gminy w Turobinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy TUROBIN!

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy TUROBIN do udziału w badaniu ankietowym, które ma na celu zebraniu opinii na temat aktualnego stanu miasta oraz wytypowanie obszarów, które najbardziej wymagają działań rewitalizacyjnych.