Ryszard Mróz

Przewodniczący Rady Gminy

Zofia Łukasik

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Lp.

Radni

Miejscowość

1.

Mróz Ryszard

Olszanka

Tarnawa Mała

Zagroble

2.

Warda Beata

Przedmieście Szczebrzeszyńskie

3.

Bęcała Teresa

Huta Turobińska

4.

Górny Stanisław

Rokitów

Załawcze

5.

Krawiec Andrzej

Nowa Wieś

Zabłocie

6.

Marek Ryszard

Elizówka

Guzówka-Kolonia

7.

Tołpa Radosław

Tarnawa Duża

Tarnawa-Kolonia

8.

Snopek Eugeniusz

Wólka Czernięcińska

Żurawie

9.

Król Roman

Czernięcin Główny

10.

Łukasik Zofia

Tokary

11.

Romański Adam Jan

Turobin

12.

Fiut Damian

Turobin

13.

Szafraniec Marcin

Żabno

14.

Gąbka Józef Janusz

Gródki Pierwsze

Gródki Drugie

15.

Zwolak Zdzisław

Czernięcin Poduchowny

Gaj Czernięciński