Lp.

Miejscowość

Nazwisko, imię oraz telefon sołtysa

1

Czernięcin Główny

Mamona Zofia

2

Czernięcin Poduchowny

Bogucki Zbigniew

3

Elizówka

Jastrzębska Maria

4

Gaj Czernięciński

Lenart Wojciech

5

Gródki Pierwsze

Gąbka Zenon

6

Gródki Drugie

Garbarz Mariusz

7

Guzówka-Kolonia

Ziajko Dorota

8

Huta Turobińska

Wilk Sławomir

9

Nowa Wieś

Kołtun Krzysztof

10

Olszanka

Skiba Krzysztof

11

Przedmieście Szczebrzeszyńskie

Gąbka Stanisław

12

Rokitów

Rekiel Krzysztof

13

Tarnawa Duża

Bąk Mieczysław

14

Tarnawa-Kolonia

Daniłowska Maria

15

Tarnawa Mała

Bochniak Anna

16

Tokary

Golec Dariusz

17

Turobin

Biziorek Józef

18

Wólka Czernięcińska

Zwolak Zbigniew

19

Zabłocie

Szponar Grażyna

20

Zagroble

Dzwolak Ewelina

21

Załawcze

Szumski Tadeusz

22

Żabno

Fiut Andrzej

23

Żabno-Kolonia

Podkościelna Agnieszka

24

Żurawie

Mamona-Szymańska Anna

Realizacja Funduszu Sołeckiego na terenie Gminy Turobin

Gmina Turobin realizuje różnorodne inwestycje w ramach funduszu sołeckiego. Przyczyniają się one do poprawy jakości życia oraz aktywizacji lokalnej społeczności.

Poszczególne miejscowości przeznaczają środki finansowe na obiekty będące własnością gminy. W ramach funduszu prowadzone są głównie inwestycje związane z poprawą jakości dróg gminnych dojazdowych do pól oraz remonty remiz OSP służących jako świetlice wiejskie. Remonty remiz zostały przeprowadzone w następujących miejscowościach i obejmowały: