Imię i nazwiskoStanowisko

Nr telefonu

(84)68-33-335

Nr pokoju
Edward Kowalczyk

Stanowisko ds. wojskowych i obronnych, informacji niejawnych, OSP i OC

  • Ochrona Informacji Niejawnych
  • Zarządzanie Kryzysowe
  • Obrona Cywilna
  • Kwalifikacja Wojskowa
  • Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
  • Grobownictwo wojenne
w. 3317
Małgorzata Cieśla

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

  • Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów
  • Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego
  • Wydawanie zaświadczeń, zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  • Prostowanie, uzupełnianie treści aktów, ustalanie brzmienia i pisowni imion i nazwisk
w. 4810