Wójt Gminy Turobin zawiadamia o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału
w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Spis będzie udostępniany do wglądu od dnia 17 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Turobin, pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu.

Udostępnienie spisu następuje na wniosek zainteresowanej osoby.

Podstawa prawna: § 11 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1086).

WÓJT GMINY TUROBIN

/-/ Eugeniusz Krukowski