Płatności należy dokonywać na konto


Gmina Turobin, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin

75 8200 1047 2005 4700 0970 0022

tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami na nazwisko .......(należy wpisać kogo dotyczy opłata)

 

Płatność za 3 miesiące z góry ,tj.:

I kwartał do 30 stycznia 2023 r.

II kwartał do 30 kwietnia 2023 r.

III kwartał do 30 lipca 2023 r.

IV kwartał do 30 października 2023 r.      

                                

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi :

15,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość przy deklaracji nieposiadania kompostownika przydomowego i niekompostowania odpadów BIO

13,00 zł miesięcznie za posiadanie kompostownika i kompostowanie odpadów BIO

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:

30,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

UWAGA! Obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców!

Worki na poszczególne frakcje odpadów do pobrania w Urzędzie Gminy Turobin pokój nr 9.