Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta LXVI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.
Sesja odbędzie się w dniu 17 lipca 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
     a)projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
     b)projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2036.
6. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz

III Turobińska Gala Folkloru i Disco Polo już za nami. 2 lipca 2023 r. w Turobinie było na ludowo, biesiadnie i rozrywkowo.

Po uroczystym otwarciu festynu przez Wójta Gminy Turobin Andrzeja Kozinę, w części folklorystycznej zaprezentował się Dzienny Dom Senior + z Tarnawy Dużej, nie tylko seniorzy ale też pracownicy.

Mieliśmy zaszczyt gościć Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i Wicewojewodę Lubelskiego Bolesława Gzika, którzy wraz z Wójtem Gminy Turobin Andrzejem Koziną dokonali uroczystego przekazania sprzętów zakupionych na potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich z Czernięcina Głównego, Guzówki Kolonii, Olszanki, Tokar i Żabna w ramach środków pozyskanych z programu Funduszu Sprawiedliwości. Zakupione sprzęty są przeznaczone do wykorzystania przy organizacji różnego rodzaju uroczystości i imprez, mających na celu działania prewencyjne w zakresie przeciwdziałania przestępczości.

Po tym radosnym wydarzeniu na scenie pojawili się soliści z Mobilnej Szkoły Muzycznej z Janowa Lubelskiego: Emilia Nazar, Maja Dziewa, Maja Wójcik, Aneta Luks i Izabela Mich.

Następnie  w taneczny nastrój niedzielnego popołudnia wprowadzili nas seniorzy z zespołu Kwiat lipy, również z Mobilnej Szkoły Muzycznej z Janowa Lubelskiego. Dyrygentem zespołu jest Pani Diana Krzemińska.

Lokalne imprezy zawsze uświetnia swoją obecnością Kapela Turobińska , której kierowniczką jest Edyta Prokopiuk. Na scenie nie mogło również zabraknąć zespołu wokalnego Incognito z Gminnej Biblioteki Publicznej w Turobinie.

Część folklorystyczno – biesiadną imprezy zamknął występ zespołu Hajen z Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

Mimo pewnych obaw związanych z pogodą, wiatr rozwiał deszczowe chmury, by mieszkańcy gminy Turobin oraz przybyli goście mogli spędzić niedzielne popołudnie i wieczór śpiewająco i tanecznie.

Na Turobińskiej scenie pojawiły się gwiazdy disco polo zespoły Baflo i MeGustar.

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników zabezpieczono zaplecze gastronomiczne, na zasadzie - dla każdego coś pysznego.

Najmłodsi również nie mogli narzekać na nudę. Standardowo były dmuchane urządzenia zabawowe ale też możliwość przejażdżki na kucyku a także stoiska z zabawkami i słodyczami.

Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwali druhowie OSP z Turobina, funkcjonariusze Policji oraz agencja Ochrony.

 

20230707124750.jpg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Gmina Turobin otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 30 000,00 zł. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 48 155,00 zł. Poszczególne szkoły otrzymały wsparcie  w kwocie:

- Szkoła Podstawowa w Gródkach – 10 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie  –  5 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie – 15 000,00 zł

Grupę docelową stanowiło 100 uczniów Szkoły Podstawowej w Gródkach, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie oraz Szkoły Podstawowej im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie.

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie wchodzącej w skład  Zespołu Szkół w Turobinie w dniu 30 maja 2023 r. uczestniczyli w wycieczce i zrealizowali następujące punkty edukacyjne:

 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Muzeum Łazienki Królewskie
 • Zespół Zabytkowy Cmentarzy wyznaniowych na Powązkach
 • Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem

Powyższe obiekty zrobiły ogromne wrażenie na uczestnikach. Szczególnie zachwyciły uczniów Łazienki i Pałac na wodzie oraz Pomnik Fryderyka Chopina.

Kwota realizacji wycieczki w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN wyniosła 5 000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 6025,00 zł.

Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej w Gródkach w ramach programu „Poznaj Polskę” w dniach 15-16 czerwca 2023 r. zwiedzili takie miejsca jak:

 • Zamek Królewski w Chęcinach
 • Święty Krzyż- pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, Nowa Słupia
 • Oblęgorek- pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową
 • Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie

Celem wycieczki było poznanie miejsc i zabytków Ziemi Kieleckiej, zainteresowanie  i zaciekawienie uczniów historią Polski, zdobywanie wiedzy historycznej i przyrodniczej przez obserwację i doświadczanie. Kwota realizacji wycieczki w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN wyniosła 10 000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 8 130,00 zł.

Z kolei w dniach  31 maja 2023 r. – 02 czerwca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej  im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie mieli możliwość zobaczenia następujących miejsc:

 • Łańcut - Muzeum Zamek w Łańcucie
 • Przemyśl – zespół staromiejski
 • Przemyśl - Twierdza Przemyśl
 • Solina - Jezioro Solińskie i Zapora
 • Bóbrka - najstarsza kopalnia ropy naftowej
 • Komańcza - miejsce uwięzienia Prymasa

Kwota realizacji wycieczki w ramach wsparcia finansowego otrzymanego z MEiN wyniosła 15 000,00 zł, natomiast wkład własny wyniósł 4000,00 zł.

Wycieczki zorganizowane  w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” pozwoliły urozmaicić zajęcia lekcyjne i wspomogły realizację podstawy programowej.

Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie. Kandydatem została Pani Małgorzata Sikora.

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina zaprasza  do składania  wniosków  o dofinansowanie instalacji solarnych dla mieszkańców Gminy Turobin

 Nabór będzie trwał w dniach 4-13 lipca 2023r.

Głównym kryterium decydującym o otrzymaniu dofinansowania jest kolejność składania wniosków. 

Wysokość dofinansowania  wynosi  50% udokumentowanych  kosztów poniesionych za zakup i montaż  kolektorów słonecznych jednak nie więcej niż 5 000,00 zł brutto. 

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dofinansowania określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Turobin na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych” stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

Wzory dokumentów są do pobrania ze strony internetowej Gminy Turobin (załączniki
do niniejszej informacji) oraz w Urzędzie Gminy pok. nr  9  tel. kontaktowy (84) 683 33 35 wew. 40.

solary

docx

Wniosek do pobrania

Rozmiar: 13.36 kb
Odsłon : 48
Data dodania: 2023-07-03
docx

uchwała_nr_LXIV _375 _2023

Rozmiar: 14.25 kb
Odsłon : 28
Data dodania: 2023-07-03
docx

Regulamin udzielenia dotacji

Rozmiar: 21.59 kb
Odsłon : 60
Data dodania: 2023-07-03

Podkategorie