Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

W 2023 r. producenci rolni mogą składać wnioski w dwóch terminach:

od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu będącego posiadaczem gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha użytków rolnych, w przypadku gdy grunty gospodarstwa  rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosić będzie 1.20 zł od litra oleju.

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy w terminach:

2-30 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1-31 października 2023 r. w przypadku wniosku w drugim terminie.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego do 1 ha użytków rolnych w 2023 r. wynosić będzie 132 zł, do 1 sztuki bydła 48 zł.

 

akcyza

odt

Klauzula RODO akcyza 2021

Rozmiar: 23.18 kb
Odsłon : 20
Data dodania: 2023-01-31
pdf

wniosek

Rozmiar: 1.01 mb
Odsłon : 26
Data dodania: 2023-01-31

Od stycznia 2023 r.  każdy emeryt lub rencista na dowolnym  urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu przy użyciu bezpłatnej aplikacji może posiadać elektroniczną wersję legitymacji  emeryta-rencisty tzw. mLegitymację. 
Dzięki legitymacji można:
- potwierdzić, że jesteś emerytem lub rencistą,
- udowodnić, że masz prawo do świadczeń zdrowotnych,
- korzystać z ulg, które przysługują emerytom  lub rencistom (np. zniżek do biletów)

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Ziemia Biłgorajska”, Cechem Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju oraz Związkiem Pracodawców Pracodawcy Ziemi Lubelskiej ogłasza III edycję konkursu „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości”. Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw oraz rolników prowadzących działalność na terenie powiatu biłgorajskiego. W wyniku konkursu wyłonieni zostaną laureaci, którym wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach: „Firma”, „Produkt/Usługa”, „AGRO” oraz „Ambasador Ziemi Biłgorajskiej”. Laureaci oraz wyróżnieni oprócz okolicznościowych statuetek otrzymają prawo do posługiwania się certyfikatem „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości 2023”.

Konkurs „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości” powstał z myślą o szeroko rozumianej promocji gospodarczej przedsiębiorstw oraz rolników działających na terenie powiatu biłgorajskiego, a poprzez to również kształtowania pozytywnego wizerunku województwa lubelskiego i regionu biłgorajskiego jako dogodnego obszaru do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.

Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, organizacje pozarządowe a także samych przedsiębiorców oraz rolników do zgłaszania kandydatów do nagród w poszczególnych kategoriach.

Termin zgłaszania kandydatur upływa 10 lutego. Zgłosić swojego kandydata można na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.barr.org.pl, gdzie zawarty jest również regulamin konkursu. Formularz należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formie skanu formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami podpisanego przez osobę zgłaszającą i zgłaszaną lub podpisanego profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Konkurs zakończy się uroczystą galą finałową w dniu 10 marca, na której poznamy zwycięzców.

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta Gminy LX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie z realizacji zadań ujętych w budżecie za okres styczeń-grudzień 2022 r.

5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał.

a). projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków,

b). projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r. 

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie sesji.

   

 

 

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz

             

Szanowne Babcie, drodzy Dziadkowie.

Z okazji Waszego święta życzymy dużo zdrowia, radości, pogody ducha, pociechy z każdego Wnuczka i każdej Wnuczki, a także szacunku, uznania i pamięci, jednocześnie dziękując za Waszą troskę, miłość i ciepło. 

                                                                                                              Wójt Gminy Turobin

                                                                                                                 Andrzej Kozina

Podkategorie