Wójt Gminy Turobin ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania
 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Turobin
w 2021 roku.

Wójt Gminy Turobin Pan Andrzej Kozina - Gminny Komisarz Spisowy w Turobinie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Podkategorie