Informujemy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W przypadku współposiadania  potrzebna jest zgoda pozostałych współposiadaczy na wniosku, natomiast w przypadku dzierżawy-oświadczenie o dzierżawie działek.

Wniosek do pobrania

UWAGA!!! 

Złożenie wniosku przez internet możliwe jest wyłącznie do 26 lipca 2021 r.

 

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego?

A może twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód?

Zbliżają się twoje 18. urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód?

Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania.

Tylko do dnia 26 lipca 2021 r. wniosek o dowód możesz złożyć także przez internet.

Komisja Rewizyjna- 23.07.2021 r. godz. 7.30 - kontrola wydatków na straże pożarne za 2020 r. i I półrocze 2021r.
- Komisja Budżetu, Finansów i Planowania- 23.07.2021 godz. 8.00 - Sprawozdanie Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół z wykonania zadań w jednostkach oświatowych Gminy Turobin za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póz. zm.) Przewodniczący Rady zwołuje XXXVI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 roku
o godzinie 9.00
w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala nad stołówką, I piętro.

 

Podkategorie