Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie sie 20.07.2022 r. o godzinie 19:30 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.

Temat: Sprawozdanie Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół z wykonania zadań w jednostkach oświatowych Gminy Turobin za I półrocze 2022 r. 

Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 20.07.2022 r o godzinie  20:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie. 

Temat: Kontrola wydatków na straże pożarne za 2020 r. i za I półrocze 2021r. 

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina informuje o możliwości zapisywania się do lekarza ortopedy.

W każdym miesiącu wizyta jest bezpłatna dla pierwszych 10 Mieszkańców Gminy Turobin.

Zapisy w Urzędzie Gminy Turobin w pokoju nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Najbliższy termin: 22 lipiec 2022 r.

Komunikat

Nadal można złożyć deklarację do CEEB

Minął ustawowy termin - 30 czerwca 2022 r. - do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje o źródłach ciepła.

Na swojej stronie internetowej Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował komunikat:

„Jeśli jednak wskutek roztargnienia nie złożyłeś deklaracji, nie martw się tym, w dalszym ciągu deklarację możesz złożyć w systemie na stronie ceeb.gov.pl albo przekazać ją do swojego urzędu gminy tak jak dotychczas. Brak wypełnienia tego obowiązku ustawowego nie spowoduje automatycznego nałożenia kary na tych. którzy o tym zapomnieli. Zatem nie czekaj dłużej złóż szybko deklarację do CEEB."

Ważne jest również, że: „Urzędnicy w gminach na wprowadzenie deklaracji papierowych do CEEB mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia. Tym kanałem deklaracje będą wpływać do końca 2022 roku. dlatego niektóre deklaracje złożone papierowo mogą nie być jeszcze widoczne w systemie CEEB. Nic powoduje to jednak żadnego dodatkowego obowiązku dla właścicieli czy zarządców budynków."

"Pamiętaj, obowiązek złożenia deklaracji nadal z nami pozostaje:

  • dla nowych źródeł ciepła - 14 dni od uruchomienia,
  • dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
  • dla wszystkich zapominalskich - natychmiastowe złożenie deklaracji."

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl
  • w formie papierowej - wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie gminy/miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Każde nowe źródło ciepła musi być zgłoszone w ciągu 14 dni od uruchomienia.

Podkategorie