Komisja Rewizyjna- 23.07.2021 r. godz. 7.30 - kontrola wydatków na straże pożarne za 2020 r. i I półrocze 2021r.
- Komisja Budżetu, Finansów i Planowania- 23.07.2021 godz. 8.00 - Sprawozdanie Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół z wykonania zadań w jednostkach oświatowych Gminy Turobin za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póz. zm.) Przewodniczący Rady zwołuje XXXVI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 roku
o godzinie 9.00
w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala nad stołówką, I piętro.

 

Informujemy,

że w dniu 19 lipca 2021 r. w godzinach: 9-13

 park przy Remizie OSP w Turobinie

będzie możliwość zaszczepienia się szczepionką jednodawkową przeciwko Covid-19.

Osoby wymagające transportu prosimy o zgłaszanie pod nr tel. 84 68 33 335 w. 24 lub 33

Zainteresowane osoby prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Celem Konkursu jest promocja regionu lubelskiego poprzez stworzenie unikalnej opowieści, która zainspiruje do odwiedzenia regionu i będzie nawiązywać do hasła: „Lubelskie. Smakuj życie!”.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o konkursie na Państwa stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować film, który:

- dostarczy informacji o atrakcjach turystycznych regionu lubelskiego, będzie łatwy do zapamiętania, będzie autentyczny;

- zainspiruje do odwiedzenia regionu lubelskiego, do jego poznania poprzez turystykę aktywną (m.in. rowerową, kajakową, konną), do spędzenia czasu pośród ludzi, przyrody i wyjątkowych miejsc regionu – do delektowania się życiem.

Podkategorie