Komisja Rolnictwa odbędzie się dnia 25.10.2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Turobin.

Temat: Ocena ściągalności podatku rolnego i leśnego za I półrocze 2021 r.

Sesja Rady Gminy Turobin odbędzie się w dniu 26 października 2021 roku o godzinie 15.00 w budynku Urzędu Gminy Turobin - sala posiedzeń.

  • Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 25.10.2021 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Turobin. Temat: Analiza stanu realizacji budżetu Gminy Turobin za I półrocze 2021 r.
  • Komisja Kultury i Oświaty odbędzie się dnia 26.10.2021 r. (wtorek) o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Turobin. Temat: Funkcjonowanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Turobin oraz przygotowanie do Święta Niepodległości - 11 Listopada.
Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 21.10.2021 r. (czwartek) o godz. 18.00 w remizie OSP w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim. Temat Komisji: Kontrola wydatków Gminy Turobin na fundusz sołecki za 2021 r.

Komisja Skarg Wniosków i petycji odbędzie się dnia 21.10.2021 (czwartek) o godz. 18.30 w remizie OSP w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim.

Temat Komisji: Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Turobin.

Przewodniczący Komisji Damian Fiut zaprasza na spotkanie wszystkich Radnych.

Podkategorie