Informujemy, że w związku z niską frekwencją na I posiedzeniu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Żabnie w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. ponowne spotkanie Obwodowej Komisji Wyborczej odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. o godz. 16:15 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Turobinie.

W związku z terminami wynikającymi z realizacji kalendarza wyborczego bardzo proszę Członków Komisji o przybycie na spotkanie. 

                                                                                                                           Iwona Korgul-Marek

                                                                                                                            Urzędnik Wyborczy

Informuję, że podanych poniżej terminach odbędą się pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Turobin w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

OKW nr 1,2,3,4  - 23.09.2023r. godz. 9:00, Urząd Gminy w Turobinie ul. Rynek 4,

OKW nr 5,6,7,8,9 - 23.09.2023r. godz. 9:45, Urząd Gminy w Turobinie ul. Rynek4,

OKW nr 10,11,12,13,14 - 23.09.2023r. godz. 10:30, Urząd Gminy w Turobinie ul. Rynek 4,

W związku z terminami wynikającymi z realizacji kalendarza wyborczego bardzo proszę Członków Komisji o przybycie na spotkanie. 

                                                                                                                                                                                         Iwona Korgul-Marek

                                                                                                                                                                                         Urzędnik Wyborczy

Obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 33 w Turobinie, że 24.09.2023 r  informujące, że nie odbędą się wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej, ze względu na to, iż liczba mandatów w okręgu wyborczym jest równa liczbie  zgłoszonych kandydatów.
 

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy Turobin na Białą Niedzielę,

która odbędzie się w dniu 24 września 2023 r.

w Zespole Szkół w Turobinie

Rejestracja w godz.: 9:30-12:00

Przyjmować będą lekarze:

dermatolog, ginekolog, chirurg-urolog, kardiolog, okulista, pulmonolog, laryngolog, reumatolog.

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Zamościu II

z dnia 15 września 2023 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Turobin obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu II informuje, co następuje:

W dniu 19 września 2023 r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Gminy Turobin odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

- Nr 7

- Nr 8

- Nr 9

- Nr 10

- Nr 11

- Nr 12

- Nr 13

- Nr 14

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

                                                                                                                                       Komisarz Wyborczy
                                                                                                                                           w Zamościu II

                                                                                                                                             Marek Mazur

 

Podkategorie