Wykaz planowanych dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w miesiącu maj 20222.

10 maja (wtorek) w godz. 8-12

17 maja (wtorek) w godz. 8-12

24 maja (wtorek) w godz. 8-12

Urząd Gminy Turobin, pokój nr 21

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 29 kwietnia 2022 r. o godz. 8:00

Temat: Sprawy bieżące

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz.: 11:00

Temat: Przygotowania do obchodów Święta Konstytucji 3 Maja oraz sprawy bieżące.

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 25.04.2022 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy.
Temat: ocena wykonania budżetu Gminy Turobin za 2021 r. analiza wydatków Dziennego Domu Seniora za 2021 r.
Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 24.04.2022 r. o godz.16.00 w Remizie OSP Przedmieście Szczebrzeszyńskie.
Temat: Kontrola wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie oraz kontrola wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r.

Podkategorie