Informujemy, że Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych
im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci w Lesku (Bieszczady)


Z wypoczynku mogą skorzystać osoby w wieku do 16 r. ż. (urodzone po 1 stycznia 1999 roku), których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

 

Okręgowa Komisja nr 33 w Turobinie podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wynik wyborów do Rady Powiatowej w powiecie Biłgorajskim Lubelskiej Izby Rolniczej

Zgłoszeni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:

  1. Jarmuł Stanisław - 53 głosów                                              
  2. Wilczopolski Adam - 77 głosów                                          
  3. Wlizło Janusz   - 51 głosów                                                
  4. Ziajko Dorota Agata - 78 głosów

 

W dniu 24 maja 2015 r. na stadionie sportowym w Turobinie odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu gmin: Turobin-Goraj-Frampol oraz dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze: z Gródek i  Goraja.

„Misja Przyroda" to cykl zajęć przyrodniczych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którego celem jest budowanie wśród młodzieży wiejskiej świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i kraju.

Lista kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w powiecie biłgorajskim, okręg nr 33 w Turobinie

Podkategorie