DATA ROZPOCZĘCIA

DATA ZAKOŃCZENIA

GODZINY

OBSZAR

STACJA

Zamość - Zamość

2022-04-25 08:00

2022-04-25 09:30

2

Turobin

·         ul. Gabriela Narutowicza

·         ul. Józefa Piłsudskiego

·         ul. Rynek

·         ul. Słoneczna

·         ul. Szczebrzeska

·         ul. Targowa

·         ul. Zamkowa

Turobin Oczyszczalnia, Turobin WDT, Turobin Wodociągi, Olszanka 1, Załawcze 1, Rokitów 1, Rokitów 2,

2022-04-25 08:00

2022-04-25 12:30

5

Turobin

·         ul. Gabriela Narutowicza

·         ul. Hetmana Górki

·         ul. Jana Dekerta

·         ul. Józefa Piłsudskiego

·         ul. Nadrzeczna

·         ul. Kościelna

·         ul. Polna

·         ul. Rynek

·         ul. Rzeczna

·         ul. Stanisława Staszica

·         ul. Wałowa

·         ul. Zamkowa

Turobin Osada

2022-04-26 08:00

2022-04-26 16:00

8

Turobin

·         ul. Gabriela Narutowicza

·         ul. Józefa Piłsudskiego

·         ul. Rynek

·         ul. Szczebrzeska

Turobin WDT

2022-04-26 12:00

2022-04-26 16:00

4

Turobin

·         ul. Józefa Piłsudskiego

·         ul. Kościelna

·         ul. Nadrzeczna

Turobin Osada

2022-04-27 08:00

2022-04-27 09:30

2

Turobin

·         ul. Jana Dekerta

·         ul. Kościelna

·         ul. Nadrzeczna

·         ul. Gabriela Narutowicza

·         ul. Józefa Piłsudskiego

·         ul. Polna

·         ul. Poprzeczna

·         ul. Rynek

·         ul. Rzeczna

·         ul. Szczebrzeska

·         ul. Wałowa

·         ul. Zamkowa

Turobin Oczyszczalnia, Turobin WDT, Turobin Wodociągi, Olszanka 1, Załawcze 1, Rokitów 1, Rokitów 2,

 

 

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia 2022 r.
Urząd Gminy Turobin
czynny będzie w godzinach 7:15 - 12:15.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na darmowe porady prawne, które odbędą się 26.04.2022 (wtorek) w budynku Urzędu Gminy. 
Zapisy przyjmowane w Urzędzie oraz pod numerem telefonu 84 68 33 335

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta XLVII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 roku o godzinie 8.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.

  5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
  1. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

6. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie Sesji.

                                                                                Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz

Podkategorie