Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póz. zm.) Przewodniczący Rady zwołuje XXXV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku o godzinie 12.00 w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala nad stołówką, I piętro.

Na terenie całego kraju w 2020 roku rozpoczęło się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych. W związku z powyższym uprzejmie informujemy właścicieli lasów o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia pracownikom przedsiębiorstwa państwowego pn. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

konkurs rolnik

pdf

Formularz-zgłoszenia-kandydata-Ekolubelskie-2021

Rozmiar: 856.16 kb
Odsłon : 13
Data dodania: 2021-06-11
pdf

informacja o konkursach Rolnik z Lubelskiego i Ekolubelskie

Rozmiar: 397.68 kb
Odsłon : 10
Data dodania: 2021-06-11
pdf

Regulamin-konkursu-Ekolubelskie-2021

Rozmiar: 274.76 kb
Odsłon : 12
Data dodania: 2021-06-11
pdf

Rolnik z Lubelskiego 2021 Formularz zgłoszenia kandydata

Rozmiar: 741.00 kb
Odsłon : 8
Data dodania: 2021-06-11
pdf

Rolnik-z-Lubelskiego-2021-regulamin-konkursu

Rozmiar: 275.74 kb
Odsłon : 23
Data dodania: 2021-06-11

Podkategorie