konkurs rolnik

pdf

Formularz-zgłoszenia-kandydata-Ekolubelskie-2021

Rozmiar: 856.16 kb
Odsłon : 14
Data dodania: 2021-06-11
pdf

informacja o konkursach Rolnik z Lubelskiego i Ekolubelskie

Rozmiar: 397.68 kb
Odsłon : 10
Data dodania: 2021-06-11
pdf

Regulamin-konkursu-Ekolubelskie-2021

Rozmiar: 274.76 kb
Odsłon : 12
Data dodania: 2021-06-11
pdf

Rolnik z Lubelskiego 2021 Formularz zgłoszenia kandydata

Rozmiar: 741.00 kb
Odsłon : 9
Data dodania: 2021-06-11
pdf

Rolnik-z-Lubelskiego-2021-regulamin-konkursu

Rozmiar: 275.74 kb
Odsłon : 24
Data dodania: 2021-06-11

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Rachmistrz spisowy może skontaktować się z Państwem telefonicznie z numerów:

22 828 88 88

lub

22 279 99 99

Tożsamośc rachmistrza można zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 lub na stronie spis.gov.pl

Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Turobin z dnia 13 kwietnia 2021  r. 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Turobin

 

Na podstawie art.33, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2020 r. poz.713), art.129 § 2 i art.130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) oraz Zarządzenia nr 58 Wójta Gminy Turobin z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu pracy Urzędu Gminy Turobin” zarządzam, co następuje:

 § 1 Ustalam dzień 04 czerwca 2021 r. /piątek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Turobin za dzień 01 maja 2021 r. święto przypadające w sobotę.

 § 2 Zarządzenie podaje  się do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turobin oraz do wiadomości publicznej przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.

 § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podkategorie