Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Biłgoraju informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Turobin stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do:

 • przygotowania posiłków,
 • mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,
 • mycia zębów i naczyń,
 • kąpieli noworodków i niemowląt.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

W związku ze stwierdzeniem ognisk choroby oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 w drobiu zakazuje się czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. Zakaz obowiązuje do odwołania wszystkich mieszkańców na terenie województwa lubelskiego.

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póz. zm.) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842, ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Turobin na wniosek Wójta Gminy zwołuje XXXIII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 roku o godzinie 14.00 w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Otrzymanie informacji Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy Turobin za 2020 rok do zapoznania.
 8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Turobin za 2020 rok.
 9. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 10. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał.

a) projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok,

b) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026.

11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

12. Sprawy różne

13. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                              Rady Gminy Turobin

                                                                                                                                           /-/ Ryszard Mróz

 Osoby zainteresowane zadawaniem pytań podczas sesji proszone są o zgłoszenie takiej informacji do biura Rady Gminy Turobin na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godz. 9:00 wraz z podaniem imienia, nazwiska, oraz nr telefonu.

Zakres robót obejmuje wykonanie 853,00 mb ciągu dla pieszych i rowerzystów o szerokości 2,50m i 3,00m oraz zjazdów z kostki betonowej. Na skrzyżowaniu z drogą gminną 109105L zlokalizowane zostaną chodniki z kostki betonowej od 1,50m do 2,50m.

Podkategorie