W miesiącu lutym 2022  przeprowadzono z mieszkańcami konsultacje dotyczących nadania statusu miasta miejscowości Turobin. Mieszkańcy wszystkich sołectw mieli możliwość wypowiedzenia się czy są „za” czy „przeciw”  w kwestii odzyskania praw miejskich przez Turobin. Głosy oddawane były poprzez zaznaczenie odpowiedzi „tak” lub „nie” na karcie konsultacyjnej. 

 W wyniku  konsultacji 72,4% mieszkańców gminy biorących udział w konsultacjach wyraziła pozytywną opinię.  Łącznie udział wzięło 555 osób na 5014 uprawnionych.

Wyniki konsultacji w sołectwie Turobin:

a) liczba głosów „Za” - 129  głosy, tj.  84,9%  oddanych głosów.

b) liczba głosów „Przeciw” - 22 głosów, tj. 14,5 % oddanych głosów.

c) liczba głosów nieważnych – 1 głos tj. 0,7% oddanych głosów.

 

Wyniki konsultacji w gminie:

a) liczba głosów „Za”- 402 głosów,   72,4 % oddanych głosów.

b) liczba głosów „Przeciw”- 142 głosów, tj.  25,6 % oddanych głosów.

c) liczba głosów nieważnych - 11 głosów, tj.  2 % oddanych głosów.

Image

 

 

Informujemy, że odbiór gabarytów, elektroniki oraz opon w  2022 r.  od mieszkańców posesji zamieszkałych z terenu gminy Turobin  odbędzie się w następujących terminach: 

ODBÓR GABARYTÓW:

23 maj 2022r. – Zabłocie, Nowa Wieś, Czernięcin Poduchowny, Czernięcin Główny, Gaj Czernięciński, Wólka Czernięcińska, Żurawie, Rokitów, Załawcze, Zagroble, Tarnawa Duża, Tarnawa Kolonia.

24 maj 2022r. -  Turobin, Przedmieście Szczebrzeszyńskie, Elizówka, Guzówka Kolonia, Żabno, Żabno Kolonia, Olszanka, Tarnawa Mała, Huta Turobińska, Tokary, Gródki Pierwsze, Gródki Drugie.

ODBIÓR ELEKTRONIKI I OPON:

27 czerwiec 2022r. -  Zabłocie, Nowa Wieś, Czernięcin Poduchowny, Czernięcin Główny, Gaj Czernięciński, Wólka Czernięcińska, Żurawie, Rokitów, Załawcze, Zagroble, Tarnawa Duża, Tarnawa Kolonia.

28 czerwiec 2022r. - Turobin, Przedmieście Szczebrzeszyńskie, Elizówka, Guzówka Kolonia, Żabno, Żabno Kolonia, Olszanka, Tarnawa Mała, Huta Turobińska, Tokary, Gródki Pierwsze, Gródki Drugie.

Wymienione odpady należy wystawić przed posesję( do drogi dojazdowej) do godziny 7.00 rano!

Odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, baterie można oddać do PSZOK znajdujący się przy ul. Piłsudskiego 28 po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy pod nr.tel 84 6833335 wew. 40.

 

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. Jest to działanie o charakterze prewencyjnym. Decyzja wiąże się z aktualną dynamiczną sytuacją w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy polsko-ukraińskiej. Stopień alarmowy obowiązuje do 15 marca do północy.

Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

W stopniu alarmowym BRAVO należy do nich między innymi:

  • prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;
  • prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
  • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdania o charakterze terrorystycznym;
  • ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;
  • obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
  • wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;
  • wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.

Drugi stopień alarmowy BRAVO będzie obowiązywał tylko na terenie województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od przygotowania administratorów obiektów użyteczności publicznej, którzy zobowiązani są do prowadzenia ich wzmożonej kontroli.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.

Nie lekceważ żadnej informacji o zagrożeniu! Natychmiast powiadom służby dzwoniąc na numer tel. 112.

Informujemy, że z powodu awarii wodociągu w Turobinie nie będzie możliwości poboru wody do godziny 15:00 dla mieszkańców miejscowości Turobin, Przedmieście  Szczebrzeszyńskie i Zagroble.

Podkategorie