Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 15.05.2023 r. o godz. 7:30 w Urzędzie Gminy.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 15.05.2023 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy.

Na podstawie wprowadzonych przez ustawodawcę przepisów Gminy mają obowiązek rejestracji ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. W związku z powyższym Gmina Turobin informuje, iż na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) należy zgłosić nieruchomość do ewidencji.

Zgłoszenie należy przekazać w terminie do 31 marca 2023 r. do Urzędu Gminy pokój nr 9: osobiście, za pośrednictwem sołtysa lub poczty. Formularze dostępne są w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.turobin.pl. Kontakt telefoniczny 84 683 33 35 wewn. 40.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI MA CHARAKTER OBOWIĄZKOWY! 

Obowiązek nie dotyczy  mieszkańców Turobina i Przedmieścia Szczebrzeszyńskiego

zbiorniki bezodpływowe

pdf

Formularz zgłoszenia

Rozmiar: 72.76 kb
Odsłon : 245
Data dodania: 2023-01-12
docx

klauzula informacyjna zbiorniki bezodpływowe

Rozmiar: 15.88 kb
Odsłon : 139
Data dodania: 2023-01-13

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina i Parafia p.w. św. Dominika w Turobinie 

zapraszają na uroczyste obchody

232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W programie:

  930 – Zbiórka pod  Urzędem Gminy w Turobinie i uroczysty przemarsz z udziałem orkiestry dętej do kościoła pw. św. Dominika w Turobinie

1000 – Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Dominika w Turobinie

1120  - Przemówienia okolicznościowe

            Złożenie wieńców przy Krzyżu w Parku im. Żołnierzy Armii Krajowej w Turobinie

            Rekonstrukcja wydarzeń związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół

Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 24.04.2023 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 24.04.2023 r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 24.04.2023 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 25.04.2023 r. o godzinie 09:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

W ramach przedsięwzięcia ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” Gmina Turobin otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 30 000,00 zł. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 48 155,00 zł. Poszczególne szkoły otrzymały wsparcie w kwocie:

- Szkoła Podstawowa w Gródkach – 10 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie  –  5 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie – 15 000,00 zł

Środki finansowe otrzymane w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”  jest wsparcie organu prowadzącego w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma wspomóc realizację podstawy programowej. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym. 

Grupę docelową stanowi 93 uczniów: Szkoły Podstawowej w Gródkach, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Turobinie oraz Szkoły Podstawowej im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie.

Termin realizacji projektu to 15 grudnia bieżącego roku.

Podkategorie