Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w kiermaszu świątecznym w Biłgoraju zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju i Muzeum Ziemi Biłgorajskiej.

Rusza kolejny i OSTATNI nabór wniosków na bezpłatne usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest: "Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania."

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Turobin przypominam, że 31 sierpnia 2014 r. wprowadzony został obowiązek noszenia odblasków przez wszystkich pieszych, bez względu na wiek poruszających się po zmroku poza terenem zabudowanym gdzie nie ma chodnika.

Podkategorie